fbpx
FÅ HJÆLP
..
Forlad siden

Kreativ Konkurrence 2020

DIGITALE KRÆNKELSER ER OGSÅ VOLD

Kreativ Konkurrence handler i år om digital vold og digitale krænkelser

Sociale medier er i stigende grad en del af de unges første kæresteforhold. Det betyder også at de kan opleve digitale krænkelser og digital vold i optakten til et forhold, under et forhold og som del af efterspillet når forholdet slutter.

Det kan have store konsekvenser lang tid efter forholdet er slut for den der er udsat for krænkelserne. Også for udøveren kan det få fatale konsekvenser. Manglende viden kan føre til at man begår noget ulovligt og risikerer en plettet straffeattest. Digital vold og digitale krænkelser er et område, hvor der er stor forskel på kønnene.

Temaet er: ”Digitale krænkelser er også vold”

Der findes mange former for digitale krænkelser. En række af disse krænkelser kan ske i forbindelse med de tidlige tilnær- melser til kæresterelationer, i faste forhold eller efter et forhold er gået i stykker. Det kan fx være digital grooming, kontrol af kærestens digitale liv; hvem man må være venner med, hvad man skriver og hvem man skriver med.

Det kan også være at blive styret af sin kæreste og være bange for at slå op med vedkommende, fordi han eller hun truer med at offentliggøre f.eks. private nøgenfotos. For dén unge, der udsættes for et digitalt overgreb, kan det føles uoverkommeligt at navigere i, og for nogle kan det have alvorlige konsekvenser for deres trivsel som fx skyld, skam, depression, angst og PTSD. Det tager kun et øjeblik at dele krænkende materiale, men det kan have konsekvenser for et helt ungdomsliv for et andet menneske.

Derfor er digitale krænkelser ikke noget, man som ung skal lære at leve med, tværtimod er det noget vi i fællesskab skal stoppe, fordi digitale krænkelser også er vold.

Både piger og drenge udsætter deres kæreste for digitale overgreb, men det er især pigerne, som føler sig presset til for eksempel at sende nøgenfotos, som siden kan misbruges. Det er også oftest piger, der udstilles og udskammes, og der er forskel på, hvordan piger og drenge behandles og opfattes på de sociale medier.

For at komme de digitale overgreb til livs er det vigtigt, at skoler og lærere husker på, at unges liv og trivsel ikke kan deles op i det, der sker ’på nettet’, og det, der sker ’i den virkelige verden’. Det digitale rum er lige så virkeligt for unge som skolen, famili- en og fritidslivet.

Temaet for Kreativ Konkurrence 2020 handler derfor om at genkende digitale overgreb i sine egne og andres kæreste- relationer.

Brug ovenstående som afsæt for en diskussion med dine elever, og lad eleverne arbejde med et kreativt produkt, der viser elevernes refleksioner over årets tema.

Mere om konkurrencen

Hvem kan deltage?

Kreativ Konkurrence er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden for grupperne:

  • Unge i 7.-9. klasse.
  • Unge i 10. klasser, erhvervs- og produktionsskoler, hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser.

Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper eller som samlet klasse. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag.

Hvad kan I indsende?

For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt digitalt produkt, der illustrerer årets tema. Vi modtager kreative bidrag inden for disse genrer:

  • Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag).
  • Tekster – noveller og digte (længde: max tre normalsider pr. bidrag).
  • Billeder og fotos.

Præmie til hele klassen

Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper

Der er i alt fire præmier. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, er det HELE klassen, der vinder præmien.

Frist for indsendelse af bidrag

Upload jeres bidrag her på siden, så vi har det senest d. 30. november 2020.

Dommerpanel

Årets dommerpanel består af Lou Living og Sebastian Bune sammen med Bryd Tavsheden, Ligestillingsafdelingen og Det Kriminalpræventive Råd.

Inspirationsmateriale til at lave et kreativt produkt