fbpx
FÅ HJÆLP
..
Forlad siden

Kreativ Konkurrence 2019

Psykisk vold er også vold

Vidste du, at psykisk vold fra en kæreste er lige så skadeligt som fysisk vold? Og lige så ulovligt?

Kan dine elever genkende psykisk kærestevold, når de ser det?

Mange af dine elever er ved at gøre sig de første erfaringer med kæresteforhold. Langt de fleste har gode erfaringer med sunde kæresterelationer, men for nogle bliver kæresterelationen usund, og jalousi og stærke følelser bliver til kontrol, manipulation og psykisk vold. Undersøgelser viser, at:

 • Psykisk kærestevold er omtrent dobbelt så udbredt som fysisk kærestevold.
 • Psykisk kærestevold har lige så alvorlige konsekvenser for den enkeltes trivsel og velbefindende som fysisk kærestevold.
 • De unge er særligt udsatte for næsten alle former for kærestevold.
 • Særligt de unge kvinder er udsat. Næsten én ud af tyve unge kvinder har været udsat for psykisk kærestevold inden for det seneste år.
 • 36 % af de unge mænd og 33 % af de unge kvinder siger, at de er meget enige eller enige i, at det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold.
 • 33 % unge kvinder og 13 % unge mænd, der er eller har været i et forhold, har oplevet at få deres grænser overtrådt psykisk.

Kilde: VIVE (2018) og Epinion (2017)

Ved at deltage i Kreativ Konkurrence kan du tale med dine elever om psykisk kærestevold på en involverende og spændende måde i undervisningen, og gennem arbejdet i klassen rustes eleverne til at genkende psykisk vold, når de ser det, så de kan lære at sige fra.

I deltager i konkurrencen ved at indsende kreative produkter som film, billeder og digte, der illustrerer elevernes refleksioner over årets tema.

Er du nomineret har du fået tilsendt en acceptformular, som skal uploades her. Med acceptformularen giver du din accept til, at vi kan vise og bruge dit bidrag på  hjemmesiden, SoMe og i pressen.

Årets tema er: ”Psykisk vold er også vold”

Psykisk kærestevold er en voldsform, der ofte foregår i det skjulte og dermed kan være svær at få øje på. Psykisk kærestevold kan fx være vedvarende ydmygelser, kontrol, følelsesmæssig manipulation og trusler. Det kan være at blive styret af sin kæreste og ikke selv få lov til at træffe sine egne valg, såsom hvilke venner man vil se og hvilket tøj, man ønsker at gå i. Psykisk vold kan have tendens til at eskalere over tid.

Undersøgelser tyder på, at voldelig adfærd typisk starter i teenageårene. Unge kvinder og mænd, der udsættes for vold i deres kæresteforhold, lider som følge af volden ofte af psykiske problemer, de bruger beroligende medicin og kan være selvskadende eller direkte forsøge selvmord. Alligevel søger de sjældent hjælp. Det kan bl.a. skyldes, at de ikke ved, at det, de oplever, er forkert, eller fordi de oplever volden som skamfuld.

Temaet for Kreativ Konkurrence 2019 handler om at genkende psykisk vold i sine egne og andres kæresterelationer. Hvis de unge lærer at genkende og anerkende psykisk vold som et alvorligt overgreb på linje med fysisk vold, får de nemmere ved at sige fra og hjælpe hinanden ud af psykisk voldelige relationer, så volden ikke tages med ind i voksenlivet.

Brug ovenstående som afsæt for en diskussion med dine elever, og lad eleverne arbejde med et kreativt produkt, der viser elevernes refleksioner over årets tema.

Hvem kan deltage?

Kreativ Konkurrence er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden for grupperne:

 • Unge i 7.-9. klasse.
 • Unge i 10. klasser, erhvervs- og produktionsskoler, hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser.

Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper eller som samlet klasse. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag.

Hvad kan I indsende?

For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt digitalt produkt, der illustrerer årets tema. Vi modtager kreative bidrag inden for disse genrer:

 • Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag).
 • Tekster – noveller og digte (længde: max tre normalsider pr. bidrag).
 • Billeder og fotos.

Præmie til hele klassen

Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper.

Der er altså fire præmier i alt. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder præmien.

Dommerpanel

Årets dommerpanel består af Minister for ligestilling, Formand for Det Kriminalpræventive Råd, Generalsekretær i Bryd Tavsheden samt YouTuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune.

Frist for indsendelse af bidrag:

Upload jeres bidrag her på siden, så vi har det senest d. 15. november 2019. Mere info om upload følger senere.

Inspirationsmateriale

 • YouTuber LouLiving: Hvordan laver man en god film?

 • Forfatter Sebastian Bune: Hvordan skriver man en god novelle?

Udvalgte finalebidrag fra 2018

Bliv inspireret af de nomineredes bidrag fra 2018, hvor temaet var: “Skal – skal ikke?”

Bemærk at temaet for 2019 er: “Psykisk vold er også vold”.