Temaoplæg om vold — Brydtavsheden
Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Temaoplæg om vold

Bryd Tavsheden holder temaoplæg om børnevold og kærestevold for 7.-10. klasse, for ungdomsuddannelser samt for studerende på University Colleges i hele landet.

Temaoplæg på grundskoler og ungdomsuddannelser

Varigheden af et temaoplæg på grundskoler og ungdomsuddannelser er ca. 1½ time, hvor målgruppen er elever mellem 13 og 24 år. På temaoplægget for 7.-8. klasse berører vi emnet kærestevold, mens vi lægger størst vægt på børnevold. For elever i 9. klasse og opefter lægger vi større vægt på kærestevold, mens vi stadig berører emnet børnevold.

Temaoplægget er varieret opbygget og fastholder elevernes koncentration i hele sin længde. Dagen består af indlæg fra en repræsentant fra foreningen, en ung kvinde eller mand der fortæller sin egen personlige historie om at vokse op i en voldsramt familie og/eller leve i et kæresteforhold præget af vold. Indtil nu har foreningen set mere end 70.000 børn og unge i øjnene ude på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet.

RejseRådgivning

RejseRådgivning er vores mobile rådgivningstilbud til børn og unge i forlængelse af temadagen. Når temadagen er slut, vil en professionel rådgiver stå til rådighed i et par timer i et lokale på skolen, hvis man har brug for en at tale med. Man behøver ikke at sige, hvem man er eller hvad man hedder, og man kan komme alene eller sammen med en ven/voksen, man har tillid til.

Book et gratis Temaoplæg om vold

Temaoplæggene er gratis for alle skoler / uddannelsessteder, hvis der er minimum 75 deltagere. Hvis antallet af deltagende elever ikke stemmer overens med minimumskravet, vil uddannelsesstedet blive pålagt et gebyr på kr. 5.000,-.

Foreningen har 3 “krav” til uddannelsesstederne:

  • Uddannelsesstedet skal stille et lokale til rådighed der er stort nok til at alle elever/studerende kan se samt sidde behageligt.
  • Uddannelsesstedet skal kunne stille anvendeligt IT-udstyr til rådighed til visning af film og powerpoints (projektor, filmlærred, højtalere.)
  • Temaet skal efterfølgende debatteres i undervisningen, så ingen sidder med uforløste spørgsmål.

Har du spørgsmål, lyst til at høre mere eller booke en dato for vores temadagsbesøg, så kontakt foreningen på telefon 60385800 eller på e-mail sanne@brydtavsheden.dk.

University Colleges/
Professionshøjskoler (UC)

Temaoplægget varer ca. 3 timer og henvender sig til pædagog-/lærer-/sygeplejerske- og socialrådgiverstuderende. Dagen består af et fagligt oplæg af en repræsentant fra foreningen, en ung kvinde eller mand, der fortæller sin egen historie om at vokse op i en voldsramt familie eller være i et voldeligt kæresteforhold. Herudover deltager en socialrådgiver, der med udgangspunkt i Barnets Reform og Overgrebspakken fortæller om underretningspligt og hvad der sker, når kommunen modtager en underretning. Og når muligt medvirker en repræsentant fra politiet, der fortæller om hvad politiet gør og skal gøre, når de møder børnevold og kærestevold fx ifm. husspektakler. Vi har indtil nu undervist godt 16.000 studerende på University Colleges i Danmark.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt foreningen på telefon 60385800 eller på e-mail info@brydtavsheden.dk.Vi kommer meget gerne og besøger dit uddannelsessted.

Hver 6. ung
i 8. klasse

har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år. Det svarer til 3 – 4 i hver klasse (SFI 2016).

15% mellem
16 og 24 år

der er, eller har været, i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt fysisk (Epinion, 2017).

23% mellem
16 og 24 år

der er, eller har været i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt psykisk (Epinion, 2017).

16.000 unge
kvinder og mænd

er det seneste år blevet udsat for fysisk kærestevold (SIF 2018).