Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

MENTORFORLØB

OM MENTORFORLØBET

Hvert år kommer over 2000 børn og unge med deres mor på krisecenter. Alle disse børn og unge har haft vold tæt inde på livet og 93 % har enten overværet eller selv været udsat for vold (LOKK 2020). De unges oplevelser og historier er vidt forskellige og alligevel har de centrale ting tilfælles. De har alle levet i et hjem med vold, de har alle oplevet et brud med hverdagen og er flyttet på krisecenter og de er alle ’startet på ny’ på godt og ondt

I 2021 havde 1432 kvinder 2254 børn og unge med på krisecenter. I 2020 var 2132 børn og unge på krisecenter og i 2019 var det 1944 (Danmarks Statistik 2023).

Ophold på kvindekrisecenter er et tilbud til alle kvinder over 18, der er blevet udsat for vold, og deres børn. Det er et midlertidigt tilbud om akut støtte, omsorg og rådgivning (LOKK 2023).

Flere kvindekrisecentre landet over peger på, at børn og unge i overvejende grad fortsat betragtes som ’medfølgere’ lovgivningsmæssigt, når mor tager ophold på et krisecenter. Til trods for, at børn og unge ofte er ligeså ramt af volden som mor er, så følger der i den nuværende takstmodel ikke midler til at løfte det børnefaglige arbejde og der findes ikke en efterværnsindsats målrettet børn og unge. Udfordringerne stopper dog ikke, når børn og unge flytter fra et krisecenter; derimod står de ofte i nye problemer med blandt andet fortsat vold, utryghed, mistrivsel og skoleproblemer. Efterværn kan ses som den bedst mulige støtte og vejledning i overgangen fra, og tiden efter, et krisecenterophold og som forebyggende, idet det hindrer volden i at genopstå. Projektet ’En lysere fremtid for unge efter krisecenter’ er derfor sat i søen for at lave en ny efterværnsindsats for målgruppen børn og unge mellem 13-18 år, der har været på krisecenter med deres mor.

Når de unge opholder sig på krisecenter, befinder de sig i en midlertidig position og en form for limbo, hvor en ny og ofte ukendt hverdag venter dem på ’den anden side’. Nogle unge flytter tilbage til hjemkommunen og kan vende tilbage i skole og andre skal flytte til en ny kommune med skjult identitet og starte op et helt nyt sted. Med hver forskelligartede situation følger forskellige udfordringer for den unge.

Den nye efterværnsindsats, der bliver udviklet i Bryd Tavsheden kommer til at bestå af et voldsfagligt mentorkorps, der tilbyder efterværnsstøtte til unge mellem 13-18 år, der er eller har været på krisecenter. Som tidligere nævnt kan behovet for støtte opstå længe efter krisecenterophold og en forudsætning for at få en mentor bliver dermed, at den unge er i målgruppen. Men det er ikke vigtigt, hvornår den unge var på krisecenter.

Projektrammen er, at indsatsen testes og evalueres i ét år, hvorefter det revideres, skaleres og formidles. I første omgang vil længden på efterværnet dermed være ét år, men det kan potentielt forlænges, da der i projektrammen søges om videre finansiering af indsatsen. Efterværnsforløbene kan dermed forlænges efter ét år i de tilfælde, hvor det giver mening at fortsætte.

Med efterværn menes ’en tilrettelagt støtte og hjælp efter ophold på krisecenter eller i botilbud med forskelligartet omfang og indhold” (Rambøll 2013; Lev Uden Vold 2018).

Den unge må gerne må blive 18 år eller ældre, mens de får efterværnsstøtte, så længe de var 17 år, da indsatsen startede.

Mentoropgaven

Mentorindsatsen er en psykosocial støtte og ikke en behandlingsindsats. Det mest centrale ved mentorrollen er, at den er relationsbåret og det handler derfor om, at mentorpersonen er tilgængelig og stabil for den unge, når den unge har brug for det. Derudover fremhæves det, at det individuelle støttebehov er meget forskelligartet. Det er i overvejende grad mentorpersonens opgave, i samskabelse med den unge at hjælpe den unge med at pege på, hvad den unge har brug for hjælp og støtte til. Mentorpersonerne står overfor en bred vifte af støtteopgaver. Her oplistes de støttebehov, som nævnes blandt unge, medarbejdere på krisecentre og eksperter:

  • Rumme, lytte, spejle og normalisering
  • Aktiviteter med den unge fx café, biograf, klatring
  • Tilgængelighed og fleksibilitet på sms og telefon
  • Støtte ift. samværsproblematikker og mor/far relationen
  • Støtte ift. skolen fx samtaler med lærer/klasse, lektiehjælp
  • Støtte ift. aktivering i fritidsaktiviteter/netværk fx opfordre til aktivitet, tage med den unge, søge kontingentstøtte
  • Henvisning til tilbud i Bryd Tavsheden såsom Gruppeforløb eller Individuelle forløb hvis nødvendigt
  • Henvisning til andre relevante tilbud, læge og psykolog/psykiatri
  • Opbygning af netværk med andre unge i efterværnsindsatsen hvis relevant

Mentorindsatsen er en ung-til-yngre indsats og det er en forudsætning, at mentoren har en høj grad af voldsfaglighed. Mentoren kan godt selv have voldserfaringer, men de skal være bearbejdede og mentoren skal være i trivsel, for at kunne løfte opgaven med den unge. Alle mentorer vil gennemgå to dages undervisning i december, hvor der vil være fokus på voldsfaglighed, safeguarding, samskabelse, børns rettigheder med mere, og de to dage er obligatoriske. At være mentor er en rolle med et stort ansvar. Man er nødt til at have en bevidsthed om, at man er utrolig vigtig i den unges liv fordi, vold er så invaliderende og traumatiserende.

Der er tale om en etårig ansættelse i 15 timer ugentligt.