Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Kreativ Konkurrence 2021

Konkurrencen er slut for i år.
Husk at indsende din acceptformular!

Hvem kan deltage?

Kreativ Konkurrence er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden for grupperne:

 • Unge i 7.-9. klasse.
 • Unge i 10. klasser, erhvervs- og produktionsskoler, hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser.

Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper eller som samlet klasse. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag.

Hvad kan I indsende?

For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt digitalt produkt, der illustrerer årets tema. Vi modtager kreative bidrag inden for disse genrer:

 • Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag).
 • Tekster – noveller og digte (længde: max tre normalsider pr. bidrag).
 • Billeder og fotos.

Præmie til hele klassen

Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper.

Der er altså fire præmier i alt. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder præmien.

 

Frist for indsendelse af bidrag

Upload jeres bidrag her på siden, så vi har det senest d. 30. november 2021.
Mere info om upload følger senere.

Kan dine elever genkende voldtægt og samtykke i kæresteforhold, når de oplever det?

Mange forbinder voldtægt med et overfald et offentligt sted, hvor en ukendt gerningsperson tvinger offeret til sex ved at bruge fysisk vold. Denne type voldtægt er dog ikke den mest udbredte. Seksuelle overgreb sker i langt højere grad mellem personer, der kender hinanden i forvejen.

Danmark har fået en ny samtykkelovgivning, men hvad betyder den? Egentlig er det ret så enkelt, for den betyder, at sex skal være frivillig og gensidig. Men lovgivningen kan ikke stå alene. Der er brug for, at vi taler om, hvad samtykke er, og hvordan vi respekterer hinandens grænser.

Mange af dine elever er ved at gøre sig deres første erfaringer med kæresteforhold og seksuelle relationer. Langt de fleste har gode erfaringer med gode kæresterelationer, men for nogle kan den seksuelle relation blive usund og udvikle sig til overgreb. Det skal tages alvorligt.

Undersøgelser om seksuelle overgreb viser:

 • Overgrebet sker ofte i enten gerningspersonens eller offerets private hjem. Offer og gerningsperson kender ofte hinanden i forvejen – enten som venner, kærester eller bekendte.
 • Cirka hvert tredje seksuelle overgreb sker i forbindelse med en fest eller bytur. Størstedelen af voldtægtsofre er ikke påvirket af alkohol.
 • De fleste ofre for seksuelle overgreb er teenagere og unge under 24 år.
 • Der er ikke nødvendigvis fysisk tvang eller vold involveret ved overgreb. Over halvdelen af overgreb efterlader ikke synlige skader eller mærker.
 • Ofre for seksuelle overgreb kan opleve, at kroppen ’fryser’ i situationen, så man ikke kan sige fra eller gøre modstand.
 • Ofre for voldtægt kan opleve tillidsproblemer, dårligere selvværd, PTSD eller depression.
 • 16 ud af 100 voldtægtsofre er mænd.
 • I 2019 var ca. 1300 anmeldelser af en voldtægt eller voldtægtsforsøg på en person over 15 år. I kun 79 af sagerne faldt der dom.

 

Ved at deltage i Kreativ Konkurrence kan du tale med dine elever om voldtægt og samtykke i kæresteforhold på en involverende og spændende måde i undervisningen, og gennem arbejdet i klassen rustes eleverne til at være mere bevidste om vigtigheden i at samtykke.

I deltager i konkurrencen ved at indsende kreative produkter som film, billeder og digte, der illustrerer elevernes refleksioner over årets tema.

Hent mere information her