Kreativ Konkurrence — Brydtavsheden
Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Kreativ Konkurrence 2022

Er du ven til en voldudsat?

Deltag i Kreativ Konkurrence 2022 og arbejd med dine elever om relevante og brugbare voldstematikker.

Hvem kan deltage?

Kreativ Konkurrence er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden for grupperne:

 • Unge i 7.-9. klasse.
 • Unge i 10. klasser, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser.

Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper eller som samlet klasse. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag.

Hvad kan I indsende?

For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt digitalt produkt, der illustrerer årets tema. Vi modtager kreative bidrag inden for disse genrer:

 • Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag).
 • Tekster – noveller og digte (længde: max tre normalsider pr. bidrag).
 • Billeder og fotos.

Præmie til hele klassen

Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper.

Der er altså fire præmier i alt. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder præmien.

Frist for indsendelse af bidrag

Upload jeres bidrag her på siden, så vi har det senest d. 30. november 2022.
Mere info om upload følger senere.

Hvordan kan du tale med dine elever om at være
vidne til kærestevold?

Mange af dine elever indgår i disse år i deres første kæresteforhold. For de fleste indebærer det gode oplevelser og erfaringer. Men undersøgelser viser, at der i nogle forhold opstår psykisk eller fysisk vold, og at det er svært at bryde ud af sådan et forhold.

Mange gange er der nogen omkring parret, som kan se, at noget er galt. Det kan hjælpe at tale med én, men det er svært at række ud. Så det kan være en god idé at få talt om, hvordan man kan hjælpe en ven, der er udsat for vold?

Fakta om at være vidne til kærestevold

 • Unge i alderen 16-24 år er næsten dobbelt så udsatte for vold og overgreb som resten af befolkningen.
 • 2% af unge kvinder og 1,7% af unge mænd har oplevet fysisk partnervold det seneste år. 6,9 % af unge kvinder og 2,9 % af unge mænd, oplevet psykisk kærestevold det seneste år.
 • 12,4 % af unge kvinder og 2,5 % af unge mænd har oplevet seksuelle overgreb, mens 20,2 % af unge kvinder og 4,5 % af unge mænd har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.
 • Generelt oplyser omkring halvdelen af voldsudsatte, at der var vidner til den eller de sidste voldshændelser. I hvert tredje tilfælde greb et vidne ind for at stoppe volden – i to tredjedele gjorde det voksne vidne ikke noget
 • Flertallet af voldsudsatte har talt med andre om volden. De foretrækker at søge hjælp hos uformelle aktører i deres eget netværk, fx nære venner eller familie i stedet for fx krisecentre.
 • Fire ud af fem, som kender nogen, der har været involveret i kærestevold, har forsøgt at hjælpe.
 • Generelt tolererer danskerne ikke kærestevold. Langt de fleste afviser påstanden om, at vold er en privatsag i et kæresteforhold.
 • Viden om vold er vigtigt. Undersøgelser viser, at jo mere man ved om vold, jo mere finder man det uacceptabelt. Og jo mere man finder det uacceptabelt, des større er sandsynligheden for, at man hjælper.

Alt for mange unge udsættes for vold fra deres kæreste. Volden kan være fysisk, psykisk eller seksuel. Og både kvinder og mænd kan være udsat. Det kan være rigtigt svært for den, der er udsat for vold, at sige fra og bryde ud af det voldelige forhold. Derfor er det vigtigt, man som ven, familie eller nær bekendt række ud og spørger ind. Vold er ikke et privat anliggende, men et ansvar for os alle. Det kræver, at vi har viden om vold, at vi taler om det, og vi handler på det.

Ved at deltage i den kreative konkurrence om kærestevold, kan du tale med dine elever om vold og usunde kæresteforhold forstå vold og være med til at bryde tabuet.

Og vinderne af #KK21 er…

1. pladsen

10. klasse & Ungdomsuddannelser

2.s, Sct. Knuds Gymnasium, Odense

1. pladsen

7. – 9. klasse

8.i, Institut Sankt Joseph, København

2. pladsen

10. klasse & Ungdomsuddannelser

3.Q, Københavns Mediegymnasium

2. pladsen

7. – 9. klasse

8.b, Fjerritslev Skole