Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

BOOK EN ONLINE WORKSHOP OM VOLD

Skal vi besøge din klasse med en online workshop om vold?

Bryd Tavsheden tilbyder gratis online workshops for 7-10. klasse om børnevold og kærestevold. Hvis du ønsker et oplæg for din klasse om enten vold mod børn i familien eller unge udsat for vold i kæresteforholdet, kan du booke et oplæg her på siden.

ONLINE WORKSHOP 7.-10. KLASSE

Med en workshop, får I mulighed for et ”besøg” i klassen, hvor der vil være tid til, at den enkelte elev kan stille spørgsmål og reflektere højt, – hvilket et foredrag ikke giver mulighed for i samme grad.

Workshoppen er tilrettelagt således, at eleverne deltager aktivt i opgaveløsning, får mulighed for at reflektere med hinanden om voldstematikken. Sammen finder vi et tidspunkt, hvor vi virtuelt kan komme ud i jeres klasserum med den af de to workshop, du ønsker til din klasse.

Vi har i udgangspunktet tænkt, at workshoppen om børnevold henvender sig mest til 7.-8. klasse, og workshoppen om kærestevold til 9.-10. klasse.

Vi ønsker med workshoppen at:

 • oplyse om vold og hvilke konsekvenser vold kan have
 • motivere børn og unge til at bryde tavsheden om vold. 

Samt at inspirere til, at du bruger workshoppen som del af:

 • et forløb om vold i klassen, hvor du kan benytte et af vores faglige undervisningsforløb.
 • at din klasse deltager i Kreativ Konkurrence.

WORKSHOPPEN

Varigheden af en online workshop er 90 minutter med en 10 minutters pause.

I løbet af workshoppen bliver eleverne undervist i hvad vold er, får uddybet viden om enten børnevold eller kærestevold. De debatterer emnet vold og reflekterer over egne handlemuligheder, såfremt de skulle møde vold i eget liv.

Workshoppen, hvor vi tager afsæt i elevernes forforståelse af emnet, er en blanding af holdningsleg, små film, skriftlig refleksion og kortere oplæg. Målet er at dine elever i løbet af workshoppen opnår indsigt i:

 • hvordan man kan manøvrere i livet i en familie med vold, og hvor man kan søge hjælp til at ændre sin situation (børnevold)
 • hvordan et usundt kærlighedsforhold kan udvikle sig til at blive voldeligt, hvilke tegn man skal holde øje med, og hvor man kan søge hjælp (kærestevold)

Hvis en elev i forlængelse af workshoppen har brug for eller lyst til at tale nærmere med en voksen om temaet vold, så henviser vi til vores rådgivning, som de også præsenteres for i oplægget.

Forespørgsel om online workshop

MM slash DD slash YYYY
Ønsket tidspunkt for workshop(Påkrævet)
:
Klassetrin(Påkrævet)
Lærerens navn(Påkrævet)
Skolens navn og adresse(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lærervejledning

Kære lærerkollega,

Vi har i BRYD TAVSHEDEN gjort os mange didaktiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af denne online workshop, hvor vi tilbyder os som online gæstelærere i dit klasserum.

For at vores ‘besøg’ bliver en succes, har vi brug for din og jeres hjælp til at inddele elever i grupper til samtaleøvelser. Brug for jeres støtte til at motivere undervejs, samt til at holde øje med, om nogle elever bliver for berørte af voldstemaet. 

Vi håber, at vores to online workshops – uanset om du vælger det om børnevold eller det om kærestevold – vil give anledning til gode samtaler om tematikken. Tak for, at du har valgt at sætte dette vigtige tema på dagsordenen.

Nedenstående er en forventningsafstemning og en lærervejledning i forhold til, hvordan vi kommer til at afvikle workshoppen online i klassen:

Online workshop om BØRNEVOLD

Vi indleder med at introducere os selv og beskrive formålet med workshoppen, nemlig;

 • at formidle viden om vold
 • at inspirere til at bryde tavsheden om vold

Indledningsvis har vi planlagt en øvelse, hvor de på skærmene skal tilkendegive, om de er enige eller uenige i udsagn. Det kræver derfor, at de kan se os på en stor skærm i klassen (eller på individuelle skærme), samt at de hver især eller i gruppen sidder foran en skærm med kameraet tændt og evt. lyden skruet ned.

Dernæst vil vi undersøge elevernes forforståelse om emnet og spørge til, hvor mange slags vold, de har hørt om, for at definere hvad vold egentlig kan være og forhåbentlig gøre forståelsen af begrebet bredere. 

Vi vil vise et par meget korte kampagnefilm, som vi arbejder med på forskellig vis. Når vi anvender film, så lægger vi et link i chatten kort før den skal bruges og dernæst skal eleverne selv se filmen på egne computere. Bed gerne eleverne om at bruge egne høretelefoner, eller hav nogle klar i klassen.

Efter de første 45 min. bliver der en kort pause på 10 min. Sørg gerne for at eleverne kommer væk fra skærmene og får brugt pausen godt. Vi tænder et online ur, der tæller ned fra 10 min.

Efter pausen 

Vi holder et 10 min. oplæg om ”superkræfter”, aom børn benytter sig af, hvis de vokser op i familier med vold. Hvis I sender os en mail efter foredraget, så sender vi det til jer. 

Hernæst sender vi dem via link til ”Bryd Tavsheden”s hjemmeside for at vise, at der er hjælp at hente, og hvordan det ser ud, når et ungt menneske henvender sig til foreningens chat/brevkasse.

Dernæst vil de blive præsenteret for et kort brevkasseindlæg, som de selv skal svare på. Dette gør vi, fordi vi nu ønsker, at eleverne skal forestille sig, at det er dem selv, der skal hjælpe en ven. 

Efter skriveøvelsen i grupper samler vi op i plenum og hører deres forslag til handlemuligheder. 

Afslutningsvis gentager vi formålet med workshoppen og beder dem udfylde en kort evaluering og svare på, om de bl.a. opleveres, at de ved mere om vold efter workshoppen. 

Husk: 

 • En computer til enten hver elev eller hver gruppe
 • Høretelefoner til alle elever i klassen klar (eller bed eleverne om at medbringe egne)

På gensyn online!

Mange hilsner
BRYD TAVSHEDENs skoletjeneste

Psstt! Du og din klasse har også mulighed for at arbejde med vores: 

 • et af vores 5 gratis online undervisningsforløb til dansk, samfundsfag og projektopgave i 7.-10. klasse på vores hjemmeside
 • vores årlig tilbagevendende Kreativ Konkurrence om en aktuel voldstematik, hvor I kan vinde 5.000 eller 10.000 kr. til klassen

Eller I kan booke et gratis temaoplæg om vold til hele årgangen eller hele udskolingen.

Online workshop om KÆRESTEVOLD

Vi indleder med at introducere os selv og beskrive formålet med workshoppen, nemlig;

 • at formidle viden om vold
 • at inspirere til at bryde tavsheden om vold

Indledningsvis har vi planlagt en øvelse, hvor de på skærmene skal tilkendegive, om de er enige eller uenige i udsagn. Det kræver derfor, at de kan se os på en stor skærm i klassen (eller på individuelle skærme), samt at de hver især eller i gruppen sidder foran en skærm med kameraet tændt og evt. lyden skruet ned.

Dernæst vil vi undersøge elevernes forforståelse om emnet og spørge til, hvor mange slags vold, de har hørt om, for at definere hvad vold egentlig kan være og forhåbentlig gøre forståelsen af begrebet bredere. 

Vi vil vise et par meget korte kampagnefilm, som vi arbejder med på forskellig vis. Når vi anvender film, så lægger vi et link i chatten kort før den skal bruges og dernæst skal eleven selv se filmen på egen computer. Bed gerne eleverne om at bruge egne høretelefoner, eller hav nogle klar i klassen.

Efter de første 45 min. bliver der en kort pause på 10 min. Sørg gerne for at eleverne kommer væk fra skærmene og får brugt pausen godt. Vi tænder et online ur, der tæller ned fra 10 min.

Efter pausen 

Vi holder et 10 min. oplæg om ”voldsspiralen”, der viser hvordan et kæresteforhold kan udvikle sig usundt og hvilke tegn den unge skal være opmærksom på. Hvis I sender os en mail efter foredraget, så sender vi det til jer. 

Hernæst sender vi dem via et link til ”Bryd Tavsheden”s hjemmeside for at vise dem, at der er hjælp at hente og hvordan det ser ud, når et ungt menneske henvender sig til foreningens chat/brevkasse.

Dernæst vil de blive præsenteret for et kort brevkasseindlæg, som de selv skal svare på. Dette gør vi, fordi vi nu ønsker at eleverne skal forestille sig, at det er dem selv, der skal hjælpe en ven. 

Efter skriveøvelsen i grupper samler vi op i plenum og hører deres forslag til handlemuligheder. 

Afslutningsvis gentager vi formålet med workshoppen og beder dem udfylde en kort evaluering og svare på, om de synes, at de ved mere om vold efter workshoppen.

Husk: 

 • En computer til enten hver elev eller hver gruppe
 • Høretelefoner til alle elever i klassen klar (eller bed eleverne om at medbringe egne)

På gensyn online!

Mange hilsner
BRYD TAVSHEDENs skoletjeneste

Psstt! Du og din klasse har også mulighed for at arbejde med vores: 

 • et af vores 5 gratis online undervisningsforløb til dansk, samfundsfag og projektopgave i 7.-10. klasse på vores hjemmeside
 • vores årlig tilbagevendende Kreativ Konkurrence om en aktuel voldstematik, hvor I kan vinde 5.000 eller 10.000 kr. til klassen

Eller I kan booke et gratis temaoplæg om vold til hele årgangen eller hele udskolingen.