Book en online workshop — Brydtavsheden
Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Skal vi lave en online workshop i din klasse?

Bryd Tavsheden holder online oplæg i skoleklasser fra 7-10. klasse om børnevold og kærestevold. Hvis du ønsker et oplæg for din klasse om det ene eller det andet tema, så kan du booke et oplæg nederst på siden.

BOOK EN GRATIS ONLINE WORKSHIOP TIL DIN KLASSE

Med workshoppen finder vi sammen et tidspunkt, hvor vi virtuelt kan komme ud i jeres klasserum og du som lærer behøver kun at koordinere med os. I får en helt særlig mulighed for at få ”besøg” i klassen og i et klasseforum vil der være mere tid til at den enkelte elev kan stille spørgsmål og reflektere højt, hvilket et foredrag ikke giver mulighed for på samme måde.

Forløbet er tilrettelagt således at eleverne deltager aktivt i opgaveløsning og refleksioner med hinanden omkring temaet vi behandler.

Som forening er vores formål med at tilbyde workshoppen at:

 • oplyse om vold og 
 • inspirere børn og unge til at bryde tavsheden om vold. 

Det online oplæg kan bruges som inspiration til:

 • videre arbejde med temaet vold
 • til opstart på at klassen arbejder med vores kreative konkurrence 
 • at klassen arbejder med vores øvrige undervisningsmateriale, der er tilgængeligt på hjemmesiden.

ONLINE WORKSHOPS I 7. – 10. KLASSE

Varigheden af en online workshop er 90 minutter med en 10 minutters pause indlagt.

I løbet af workshoppen bliver eleverne oplyst om enten børnevold eller kærestevold, de debatterer emnet vold og reflekterer over egne handlemuligheder, såfremt de møder vold i eget liv.

Den online workshop er en blanding af forforståelse af emnet, holdningsleg, små film, skriftlig refleksion og kortere oplæg i løbet af workshoppen om:

 • hvordan man kan manøvrere i livet i en familie med vold (børnevold)
 • hvordan et usundt kærlighedsforhold kan udvikle sig til at blive voldeligt og hvilke tegn man skal holde øje med (kærestevold)

Hvis en elev i forlængelse af workshoppen har brug for eller lyst til at tale nærmere med en voksen om temaet vold, så henviser vi til vores rådgivning, som de også præsenteres for i oplægget.

TILMELD DIN KLASSE

Har du fået lyst til at booke en online workshop, så send os en forespørgsel

Forespørgsel om online workshop

MM slash DD slash YYYY
Ønsket tidspunkt for workshop(Required)
:
Klassetrin(Required)
Lærerens navn(Required)
Skolens navn og adresse(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lærervejledning

Kære lærerkollega,

Hos ”Bryd Tavsheden” har vi gjort os mange didaktiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af denne online workshop.

Vi tilbyder os som online gæstelærere i klasserummet, men vi har fortsat brug for din og jeres hjælp.

Hjælp til at inddele elever i grupper til samtaleøvelser, til at motivere undervejs, samt til at holde øje med, om nogle elever bliver for berørte af temaerne. 

Vi håber at vores to online workshops ”Børnevold” for 7. og 8. klasse og ”Kærestevold” for 9.- 10. klasse + vil give anledning til gode samtaler om temaet vold, og vi takker for, at I har valgt at sætte dette vigtige tema på dagsordenen.

Nedenstående er en forventningsafstemning og en lærervejledning ift. hvordan vi kommer til at afvikle workshoppen online i klassen:

Online workshop om BØRNEVOLD – 7. OG 8. KLASSE

Vi indleder med at introducere os selv og beskrive formålet med workshoppen, nemlig;

 • at videreformidle viden om vold
 • at inspirere til at bryde tavsheden om vold

Indledningsvis har vi planlagt en øvelse, hvor de på skærmene skal tilkendegive, om de er enige eller uenige i udsagn. Det kræver derfor, at de kan se os på en stor skærm i klassen (eller på individuelle skærme), samt at de hver især eller i gruppen sidder foran en skærm med kameraet tændt og evt. lyden skruet ned.

Dernæst vil vi undersøge elevernes forforståelse om emnet og spørge til, hvor mange slags vold de har hørt om for at definere, hvad vold egentlig kan være og forhåbentlig gøre forståelsen af begrebet bredere. 

Vi vil vise et par meget korte kampagnefilm, som vi arbejder med på forskellig vis. Når vi anvender film, så lægger vi et link i chatten kort før den skal bruges og dernæst skal eleven selv se filmen på egen computer. Bed gerne eleverne om at bruge egne høretelefoner, eller hav nogle klar i klassen.

Efter de første 45 min. bliver der en kort pause på 10 min. Sørg gerne for at eleverne kommer væk fra skærmene og får brugt pausen godt. Vi tænder et online ur, der tæller ned fra 10 min.

Efter pausen 

Vi holder et 10 min. oplæg om ”superkræfter” børn benytter sig af, hvis de vokser op i familier med vold. Hvis I sender os en mail efter foredraget, så sender vi det til jer. 

Hernæst sender vi dem via et link til ”Bryd Tavsheden”s hjemmeside for at vise dem, at der er hjælp at hente og hvordan det ser ud, når et ungt menneske henvender sig til foreningens chat/brevkasse.

Dernæst vil de blive præsenteret for et kort brevkasseindlæg, som de selv skal svare på. Dette gør vi, fordi vi nu ønsker at eleverne skal forestille sig, at det er dem selv, der skal hjælpe en ven. 

Efter skriveøvelsen i grupper samler vi op i plenum og hører deres forslag til handlemuligheder. 

Afslutningsvis gentager vi formålet med workshoppen og beder dem udfylde en kort evaluering og svare på, om de synes, at de ved mere om vold efter workshoppen. 

På gensyn online!

Mvh

Skoletjenesten hos ”Bryd Tavsheden”


Materialer: 

 • En computer til enten hver elev eller hver gruppe
 • Høretelefoner til alle elever i klassen klar (eller bed eleverne om at medbringe egne)

Online workshop om KÆRESTEVOLD – 9. OG 10. KLASSE

Vi indleder med at introducere os selv og beskrive formålet med workshoppen, nemlig;

 • at videreformidle viden om vold
 • at inspirere til at bryde tavsheden om vold

Indledningsvis har vi planlagt en øvelse, hvor de på skærmene skal tilkendegive, om de er enige eller uenige i udsagn. Det kræver derfor, at de kan se os på en stor skærm i klassen (eller på individuelle skærme), samt at de hver især eller i gruppen sidder foran en skærm med kameraet tændt og evt. lyden skruet ned.

Dernæst vil vi undersøge elevernes forforståelse om emnet og spørge til, hvor mange slags vold de 

har hørt om for at definere, hvad vold egentlig kan være og forhåbentlig gøre forståelsen af begrebet bredere. 

Vi vil vise et par meget korte kampagnefilm, som vi arbejder med på forskellig vis. Når vi anvender film, så lægger vi et link i chatten kort før den skal bruges og dernæst skal eleven selv se filmen på egen computer. Bed gerne eleverne om at bruge egne høretelefoner, eller hav nogle klar i klassen.

Efter de første 45 min. bliver der en kort pause på 10 min. Sørg gerne for at eleverne kommer væk fra skærmene og får brugt pausen godt. Vi tænder et online ur, der tæller ned fra 10 min.

Efter pausen 

Vi holder et 10 min. oplæg om ”voldsspiralen”, der viser hvordan et kæresteforhold kan udvikle sig usundt og hvilke tegn den unge skal være opmærksom på. Hvis I sender os en mail efter foredraget, så sender vi det til jer. 

Hernæst sender vi dem via et link til ”Bryd Tavsheden”s hjemmeside for at vise dem, at der er hjælp at hente og hvordan det ser ud, når et ungt menneske henvender sig til foreningens chat/brevkasse.

Dernæst vil de blive præsenteret for et kort brevkasseindlæg, som de selv skal svare på. Dette gør vi, fordi vi nu ønsker at eleverne skal forestille sig, at det er dem selv, der skal hjælpe en ven. 

Efter skriveøvelsen i grupper samler vi op i plenum og hører deres forslag til handlemuligheder. 

Afslutningsvis gentager vi formålet med workshoppen og beder dem udfylde en kort evaluering og svare på, om de synes, at de ved mere om vold efter workshoppen.

 

På gensyn online!

Mvh

Skoletjenesten hos ”Bryd Tavsheden”


Materialer: 

 • En computer til enten hver elev eller hver gruppe
 • Høretelefoner til alle elever i klassen klar (eller bed eleverne om at medbringe egne)