Lærerguide

Introduktion til forløbet

Julie elsker Kevin ❤️ Og selvom han ikke viser det, er Julie ret sikker på, at Kevin også er vild med hende. Heldigvis har hun ikke noget problem med at tage initiativ og få deres kærlighed til at køre på skinner. For Kevin vil jo elske alt det, Julie finder på … Ikke?

I forløbet kommer I tæt på Julie og Kevin gennem fem helt forskellige tekster i ét sammenhængende litterært klyngeværk. De fem teksters udtryksformer og virkemidler vil give jer mulighed for at lytte med, se over skulderen og mærke efter hos både Julie og Kevin, men også hos deres familie og venner, der står på sidelinjen i det, der bare skulle have været en helt perfekt forelskelse.

Er du lærer, så brug forløbets indledende lærerguide her på siden, hvor du præsenteres for vigtige informationer om forløbet.

Overordnet lærerguide til forløbet

Brug også lærerguiden i introduktionen af hvert kapitel og i alle aktiviteter for en mere udførlig gennemgang af forløbets mål, formål og aktiviteter. Her vil du også finde en liste over materialer, du skal medbringe til hvert kapitel og aktivitet.

Forløbet har en varighed af ca. 20-25 lektioner

Før I kan begynde på forløbet, sender du i god tid en mail til SMSpress via denne mailskabelon. Du udfylder mailen med klasse, skole, datoer for gratis levering af forløbets sms-novelle I en bitchfight ville Julie vinde og telefonsvarer-novellen Helt tæt på Kevin. Du indsætter alle navne og telefonnumre på elever og lærere, der skal arbejde med forløbet. Denne del af forberedelsen er afgørende for elevernes litteraturoplevelse. De skal nemlig være uvidende om, at de modtager sms-og telefonsvarernovellerne på deres telefoner undervejs i forløbet. Eleverne må heller ikke have kendskab til forløbets tema om psykisk vold og grænser, når I begynder på forløbet om Julie. Formålet med at tilbageholde disse oplysninger er, at eleverne åbent vil møde og mærke, hvordan Julie og Kevin har det, når de oplever og undersøger deres udvikling gennem forløbets tekster og aktiviteter.

De fem tekster i forløbets tre første kapitler udgør til sammen et ungdomslitterært klyngeværk. Et klyngeværk består af flere tekster, der med hver sine udtryksformer og virkemidler skaber og udvider én samlet litterær verden i ét samlet litterært værk. I forløbet oplever og mærker eleverne Julie og Kevins udvikling og dilemmaer gennem fem meget forskellige tekster. De læser, ser og lytter til novellen om Julie og Kevins forskellige oplevelser af den samme dag, Julies Instagramopslag, sms-novellen fra Kevins ven Jonathan, Kevins brevkasseindlæg til Bryd Tavsheden og en telefonsvarernovelle, der vil ændre både Julie og Kevins liv. I de to sidste kapitler i forløbet bruger eleverne deres viden om vold og rådgivning, når de undersøger, analyserer og producerer kampagnematerialer.

Forløbets aktiviteter er skabt i sammenhæng og med en progression, hvor eleverne indledningsvis vil åbne teksterne med overraskelse, undren og måske endda forargelse. Det kan være, at de mærker interesse for at undersøge, hvad der foregår i teksterne – en interesse der kan motivere til deres videre undersøgelser og analyser af teksternes tegn og sammenhænge. Eleverne bruger erfaringerne fra deres undersøgelser og analyser, når de fortolker, producerer og remedierer deres litterære oplevelser og indtryk gennem egne produktioner.

Gennem forløbet om Julie og Kevin får eleverne viden om psykisk vold og rådgivning, som kun de færreste af dem har erfaringer med. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at eleverne har forskellige forudsætninger, men at de deler erfaringer om relationer, grænser og hjælp, og om sprog, litteratur og kommunikation, som de i fællesskab kan anvende, udvikle og identificere sig med gennem forløbet.

Forløbet indeholder en variation af mundtlige, skriftlige, kreative, kropslige, remedierende og producerende aktiviteter, hvor der veksles mellem samarbejdsformerne alene, par, grupper og fælles. Alle forløbets lærer- og elevark kan du finde og printe fra lærerguiden på introduktionssiden til hvert kapitel. Der bliver også linket til alle ark i de enkelte aktiviteters mere udførlige lærerguides. I biblioteket finder du et overblik over ark og tekster i forløbet. Under Inspiration til prøven finder du en vejledende oversigt over tekster og forslag til fordybelsesområder om vold, der kan anvendes til elevernes mundtlige prøve.

Formålet med forløbet om Julie og Kevins er at fremme elevernes viden om psykisk vold og grænser gennem indlevelse, oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster. Det er også målet, at udvikle elevernes sprog og kommunikation som kilder til deres personlige udvikling og identitet i mødet med et tema om vold. Og så er det et håb, at eleverne udvikler en åben og undersøgende glæde og nysgerrighed for flere af danskfagets udtryksformer gennem forløbet.

Kompetencemål for danskfaget:

  • Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
  • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
  • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
  • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og
    sociale situationer.

Forløbets færdigheds- og vidensmål finder du i lærerguiden i introduktionen til hvert kapitel.

Find mere information om rådgivning og vold på Bryd Tavshedens hjemmeside og i de to videoer om vold og rådgivning i forløbets bibliotek.