Lærerguide

Introduktion til kapitel 1

I kapitel 1 møder I Julie gennem de to første tekster i klyngeværket om hende og Kevin.

I er med, når Julie og Kevin beskriver deres forskellige oplevelser af en helt særlig dag i novellen JULIE + KEVIN. I undersøger Julies seks Instagramopslag, hvor hun deler sin forelskelse og sine oplevelser af forholdet til Kevin. I fortolker venindernes reaktioner på Julies udvikling, når I producerer telefonsvarer-beskeder, hvor veninderne reagerer på Julies opslag om hendes store kærlighed til Kevin.

Overordnet lærerguide til kapitel 1

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 1 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Novellen JULIE + KEVIN er første del af klyngeværket. Skab nysgerrighed og forventning til forløbet og klyngeværket i aktivteten Julie + Kevin, når du læser novellen med samme titel op for eleverne. Novellen vil give eleverne deres første indblik i de følelser, men også dilemmaer og udfordringer, som Julie og Kevin hver især står i. Gennem novellens skiftende fortællervinkel, komposition og beskrivende sprog, vil eleverne opleve de to hovedpersoners meget forskellige opfattelser af den samme begivenhed. I aktiviteten Julie versus Kevin deler eleverne deres umiddelbare oplevelser af novellen og beskrivelserne af de to hovedpersoner, når de deler tanker og oplevelser om Julie og Kevins forskelle og ligheder. I bevægelsesaktivteten Min bedste værste dag er formålet processen, samtalen og den fælles refleksion over de to hovedpersoner Julie og Kevin. Hjælp eleverne med at argumentere og lytte i jeres fælles samtale om placering af ordene om de to hovedpersoner. I aktivteten Julie og Kevins dag visualiserer eleverne individuelle fortolkninger af Julie og Kevins forskellige personligheder i søjlediagrammer. Eleverne anvender og omsætter deres individuelle karakteristikker i en fælles beskrivelse, som de som gruppe formidler til resten af klassen.

I aktiviteten Jullehjerte undersøger eleverne Julie seks Instagramopslag, der til sammen udgør anden del af klyngeværket. Giv plads til elevernes oplevelser af de seks Instagramopslag. Mens de undersøger opslagene ud fra aktivitetens spørgsmål, kan du støtte dem i at undersøge detaljer i modaliteterne i de enkelte opslag og finde sammenhæng og udvikling gennem de seks opslag. Støt gerne eleverne i at begrunde deres oplevelser ud fra de undersøgelser, de har foretaget. I aktiviteten Skyg Julies følgere skygger eleverne fire af Julies følgere gennem hendes seks opslag. Eleverne undersøger sammenhængen mellem de fire personers kommentarer og Julies udvikling, mens de begrunder oplevelser og fornemmelser ud fra deres undersøgelser. I aktiviteten Tag din telefon forholder eleverne sig til telefonsvarerbeskedens form og sprog, når de producerer følgernes beskeder til Julie. Eleverne digter videre på deres karakteristik af Julie og på fortolkningen af følgernes oplevelser af hende, når oplysninger fra de to første dele af klyngeværket bliver anvendt i formidlingen og forståelsen af Julie og Kevins situation.

I aktiviteten Tidslinjen skaber I en fælles tidslinje i klassen, der visualiserer elevernes overblik og oplevelser af sammenhængen mellem klyngeværkets fem tekster. Efterhånden som eleverne arbejder med klyngeværket i forløbets tre første kapitler, tilføjer de tegn på Julie og Kevins adfærd og handlingsforløbets udvikling, som de finder i teksternes varierede udtryksformer.

  1. Print Lærerark 1 og Lærerark 2, sidstnævnte i A3.
  2. Print Elevark 1, Elevark 2 og novellen JULIE + KEVIN til alle elever.
  3. Medbring kridt, en snor til klassens fælles tidslinje, en plastlomme og post-it. Eleverne skal bruge telefon og høretelefoner.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.
  • Eleven kan vurdere teksters form.
  • Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet.