Lærerguide

Tag din telefon

I Julies sidste opslag viser en kommentar, at en følger forgæves forsøger at ringe hende op. Hvilken telefonsvarerbesked lægger de fire følgere, som I har skygget, hos Julie?

Lærerguide

Eleverne forholder sig til telefonsvarerbeskedens form og sprog, når de producerer følgernes beskeder til Julie. Eleverne digter videre på deres karakteristik af Julie og på fortolkningerne af følgernes oplevelser af hende, når oplysninger fra de to første dele af klyngeværket bliver anvendt i formidlingen og forståelsen af Julie og Kevins situation.

Eleverne arbejder videre i Elevark 2, del 2. Indtal gerne selv en besked fra en af de fire følgere ud fra samme krav, som eleverne arbejder med i aktiviteten og elevarket. Afspil indledningsvis din indtaling og lad eleverne opleve og undres. Tal herefter kort om, hvilken betydning betoning, stemmens styrke, pauser og reallyde kan have i en telefonsvarerbesked.

Hjælp med at sætte grupperne sammen, som de var i forrige aktivitet. Hjælp også eleverne med at huske alle de ting, de skal bruge, når de producerer telefonsvarerbeskederne. Fastsæt evt. et tidspunkt, hvor alle færdigproducerede telefonsvarerbeskeder sendes rundt i grupperne.

 1. Eleverne skal bruge telefon og høretelefoner.

Grupper

 1. Find sammen i gruppen, der skyggede de fire følgere.
 2. Tal om Kanelgiflens kommentar i Julies sjette opslag:
  • Hvilke tanker får I om kommentaren?
  • Hvad forestiller I jer, der kan have udløst kommentaren?
  • Hvad forestiller I jer, at Kanelgiflen ville sige til Julie i en telefonsvarerbesked?
 3. Tal om, hvordan de fire følgere I skyggede i sidste aktivitet har det med Julie.
 4. Overvej, hvad de fire følgere vil sige til Julie efter hendes femte eller sjette opslag.
 5. Sørg for, at I har hinandens telefonnumre, så I kan sende de telefonsvarerbeskeder rundt, som I nu skal producere.

Alene

 1. Tag Elevark 2, en blyant, telefon og høretelefoner med, når du finder et sted, hvor du kan arbejde alene.
 2. Tænk over, hvilken besked den følger, som du tidligere har skygget, vil lægge på Julies telefonsvarer enten efter hendes femte eller sjette Instagramopslag.
 3. Udfyld del 2 af Elevark 2 om følgeren:
  • Hvilket budskab skal der være i følgerens telefonsvarerbesked?
  • Hvordan kan betoning, stemmens styrke, pauser og reallyd understøtte følgerens budskab i telefonsvarerbeskeden?
  • Hvad vil følgeren sige?
 4. Indtal følgerens telefonsvarerbesked til Julie i appen Memoer på din telefon. Gentag indtalingen til du er tilfreds med din produktion.
 5. Send din besked til de andre i gruppen.
 6. Aflyt de tre andre beskeder, som du modtager på din telefon.
 7. Mærk efter, hvilke følelser og tanker beskederne vækker i dig.

Grupper

 1. Find sammen i gruppen igen.
 2. Tal om én telefonsvarerbesked ad gangen ud fra sætningsstarterne:
  • Beskeden kan dreje sig om …
  • Jeg oplever stemningen i telefonsvarerbeskeden som …
  • Jeg forestiller mig, at følgerens budskab kan være …
  • Følgerens ord, betoning, stemmens styrke, pauser eller reallyd gjorde min oplevelse …
 3. Sammenlign herefter de fire telefonsvarerbeskeder:
  • Hvordan bruger I stemme og sprog forskelligt til at vise, hvordan følgerne har det?
  • Hvordan fortolker I følgernes reaktioner og følelser forskelligt?
  • Hvilke karaktertræk hos Julie og følgerne kommer frem i jeres telefonsvarerbeskeder?

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan virker det på jer, at lade følgerne lægge en telefonsvarerbesked hos Julie?
  • Hvilke forskellige karaktertræk hos Julie og hendes følgere har I hørt?
  • Hvilke fortolkninger af Julie og følgerne er mest troværdige?