Lærerguide

En scene i Kevins liv

I har nu lært Kevin en del bedre at kende. I er kommet tættere på hans dilemmaer og på de konsekvenser, Julies adfærd har for ham. Genskab afgørende scener i Kevins liv, og tal om hvornår hans grænser bliver overtrådt.

Lærerguide

Brug samtaler og bevægelse, når eleverne reflekterer over og tager stilling til udsagn om Julie og Kevins situation og efterfølgende fortolker autentiske og afgørende scener i værket med krop og bevægelse. Deltag gerne selv i aktiviteten.

 1. Print Lærerark 5, der er udsagn fra Kevins brevkasseindlæg ud. Klip udsagnene ud og hæng dem op i lokalet.
 2. Medbring kridt eller malertape.

Fælles 

 1. Find hver et udsagn i lokalet. Tag det udsagn, der siger jer mest fra Kevins brevkasseindlæg.
 2. Fordel jer i en dobbeltcirkel. Forklar jeres samtalemakker, hvorfor I har valgt jeres udsagn.
 3. Tal med jeres makker om:
  • Hvad har udsagnet med vold at gøre?
  • Er Julie bare forelsket?
  • Kan Kevin være udsat for vold?
 4. Gentag op til tre gange med en ny makker, når den yderste cirkel går et skridt til venstre.
 5. Del lokalet op ved at tegne en grænse på gulvet med kridt. Jeres lærer læser nu de udsagn op, som I har talt om i dobbeltcirklen.
 6. Tag stilling til hvert udsagn: Er Julie gået over grænsen? Gå enten over grænsen eller bliv stående.
 7. Tal i klassen om, hvad vold kan være. Hvor går grænsen? Kan Kevin være udsat for vold? Hvis ja, hvilke af de syv typer af vold ser I nu tegn på i værket om Julie og Kevin?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Vælg en afgørende scene i Kevins liv, som I synes er særlig interessant at fremhæve.
 3. Undersøg i klassens tidslinje, hvilke af klyngeværkets tekster, der viser tegn på jeres udvalgte scene:
  • Novelle
  • Instagramopslag
  • SMS-novelle
  • Brevkasseindlæg
 4. Genskab jeres udvalgte scene med et tableau, der kun indeholder en eller maks. to personer. Et tableau er en stillestående opstilling, hvor I kan udtrykke følelser og handling med kropssprog og mimik. I må ikke sige noget, og I må ikke bevæge jer.
 5. Overvej, hvordan jeres kropssprog og mimik kan udtrykke den relation og stemning, der er mellem de to personer i jeres scene fra Kevins liv.
 6. Vælg en replik eller et citat fra de første fire dele af klyngeværket, der understreger jeres scene. I skal sige citatet højt, lige efter I har vist jeres tableau.
 7. Øv jeres tableau, så I med med mimik og kropssprog, i samspil med citatet, tydeligt fortolker en afgørende scene i Kevins liv.

Fælles

 1. Fordel jer i en cirkel.
 2. Gå på skift ind i midten af i cirklen som par og udtryk jeres valgte, afgørende scene i Kevins liv. Gæt, hvilken scene de andre fortolker.
 3. Tal om:
  • Hvordan virker jeres fortolkninger af scener i Kevins liv?
  • Hvilke scener i Kevins liv overrasker jer mest?
  • Hvad ved I nu om Kevin?