Lærerguide

Introduktion til kapitel 3

I kapitel 3 oplever I den femte og afsluttende del af klyngeværket om Julie og Kevin.

I lytter med, når tre uventede telefonsvarerbeskeder lander hos Julie. I undersøger afsendernes betoning og sprog, så I kan beskrive, forklare og vurdere deres følelser for Kevin og deres forventninger til Julie. I producerer Jullehjertes afsluttende Instagramopslag, hvor I fortolker hendes formidling af hele situationen til sine følgere. I bruger jeres viden og fælles refleksioner om vold, rådgivning og klyngeværkets dilemmaer og plot, når de vigtigste personer i værket inviteres til rådgivningsseminar hos Bryd Tavsheden. Afslutningsvis anvender I jeres overblik og indsigt i klyngeværkets handlingsforløb og udtryksformer, når I producerer klyngetrailere ud fra klassens tidslinje.

Overordnet lærerguide til kapitel 3

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 3 har en varighed af ca. 4-6 lektioner

Før eleverne kan arbejde med aktiviteterne i kapitel 3, er det nødvendigt, at du har sendt alle elevers telefonnumre og navne til SMSpress, og at eleverne har modtaget telefonsvarer-novellen på deres telefoner. Se forløbets overordnede lærerguide her.

I aktivteten Helt tæt på Kevin sætter eleverne ord på deres oplevelser, undren og nysgerrighed ved at modtage og genhøre telefonsvarer-novellen, der er femte og sidste del af klyngeværket om Julie og Kevin. I aktiviteten Forventninger og følelser undersøger eleverne de tre telefonsvarerbeskeders afsenderes følelser og forventninger gennem analyse af deres sprog og betoning. Eleverne beskriver, forklarer og vurderer, hvordan de tre afsendere har det forskelligt med hele situationen omkring Julie og Kevin. I aktiviteten Jullehjertes opslag digter eleverne videre på telefonsvarer-novellen gennem egne produktioner af Instagramopslag. Med Instagramopslag som litterær genre, som eleverne tidligere i forløbet har arbejdet med, fortolker og remedierer de nu egne afslutninger af klyngeværket om Julie og Kevin. Med Jullehjertes opslag fortolkes Julies iscenesættelse af sig selv og hendes forståelse og formidling af situationen efter mødet hos politiet.

I aktiviteten Opsamling på tidslinjen besøger eleverne en sidste gang klassens tidslinje, der nu fyldes med de sidste tegn på Julie og Kevins udvikling og adfærd og på afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb. Gennem samtaler om vold og om Julie og Kevins udvikling vil tidslinjen visualisere elevernes fortolkning af Julie og Kevins situation, men også illustrere klyngeværkets handlings kompleksitet og sammenhængen mellem de fem tekster. I aktiviteten Se mig i øjnene! arbejder eleverne scenariebaseret med personer fra klyngeværket, som inddrages i Bryd Tavshedens rådgivningsseminar. Hjælp både rådgivere og personer fra klyngeværket med at anvende erfaringer om personernes udfordringer og valg fra klyngeværket og viden om vold og rådgivning fra Bryd Tavshedens hjemmeside i spørgsmål og samtale. I aktiviteten Klyngetrailer sammenfatter og udtrykker eleverne deres forståelse af Julie og Kevins adfærd og udvikling i væsentlige og voldelige situationer i klyngeværket. Med klyngetraileren udvælger eleverne afgørende situationer fra klassens tidslinje og reflekterer over, hvilke udtryksformer, der egner sig til formidling i produktionen af en klyngetrailer.

  1. Print Elevark 5, Elevark 6Elevark 7 til alle elever.
  2. Opret evt. en Instagramprofil til klassen. Eleverne skal bruge telefon og computer.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan undersøge teksters flertydighed.
  • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster.
  • Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier.