Lærerguide

Forventninger og følelser

I undersøger de tre voksnes forskellige betoning og sprog i telefonsvarer-novellen, så I kan beskrive, forklare og vurdere deres følelser for Kevin og deres forskellige forventninger til Julie.

Lærerguide

Eleverne undersøger de tre voksnes følelser og forventninger i telefonsvarer-novellens sprog og betoning. Eleverne beskriver, forklarer og vurderer, hvordan de tre voksne har det forskelligt med hele situationen omkring Julie og Kevin.

 1. Print Elevark 5 til alle elever.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Brug Elevark 5, når I undersøger telefonsvarer-novellen:
  • Beskriv i kolonne 1 de stemninger og følelser, der er i de tre voksnes ord og betoning.
  • Forklar i kolonne 2 de forventninger, som de tre voksne har til Julie.
  • Vurder i kolonne 3 de følelser, de tre voksne har for Kevin.

Fælles

 1. Del jeres undersøgelser af de voksnes forventninger og følelser i telefonsvarer-novellen:
  • Hvilke betydninger har undersøgelserne af de tre voksnes følelser og forventninger for jeres indtryk af Kevins situation?
  • Hvilken ny viden om Julies udvikling får I med jeres undersøgelser?
  • Hvilke nye informationer får I om klyngeværkets handlingsforløb?
  • Hvilke former for vold ser I tegn på i telefonsvarer-novellen?
  • Hvorfor er telefonsvarer-novellen litteratur?