Lærerguide

Opsamling på tidslinjen

I har nu læst, set og lyttet til alle fem dele af klyngeværket om Julie og Kevin. I har oplevet, mærket og åbnet Julie og Kevins verden gennem de fem litterære teksters mange udtryksformer. Genbesøg klassens tidslinje en sidste gang og undersøg, hvordan Julie og Kevins udvikling og klyngeværkets handlingsforløb viser tegn på vold.

Lærerguide

Klassens tidslinje bliver nu fyldt med de sidste tegn på Julie og Kevins udvikling og adfærd og på afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb. Gennem denne sidste aktivitet med samtaler om vold og Julie og Kevins udvikling vil tidslinjen visualisere elevernes fortolkning af Julie og Kevins situation, men også illustrere klyngeværkets handlings kompleksitet og sammenhængen mellem de fem tekster.

Eleverne arbejder med klyngeværket som litterært begreb, når de forholder sig til og deler deres oplevelser om klyngeværkets forskellige udtryksformer og formål, samtidig med at de diskuterer styrker og svagheder ved klyngeværket som litterært ungdomsværk.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Genbesøg klassens tidslinje en sidste gang.
 3. Tilføj nye informationer om Julie og Kevins udvikling og adfærd. Tilføj også de sidste afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb.
 4. Vælg to afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb, hvor I vurderer, at der kan være tegn på vold.
 5. Undersøg, hvordan situationerne og volden bliver formidlet forskelligt gennem klyngeværkets fem teksters sprog og udtryksformer.

Fælles

 1. Tal om:
  • Hvilke situationer, hvor der kan være vold til stede, ser I i klyngeværket?
  • Hvilke typer af vold kan I få øje på, og hvordan er volden udtrykt forskelligt gennem de fem tekster?
  • Hvad vil klyngeværket sige om vold?
 2. Tal om, hvordan klassens tidslinje visualiserer Julie og Kevins udvikling og de mest afgørende situationer i klyngeværkets handlingsforløb.
 3. Tal også om, hvordan tegn på afgørende situationer kan ses i flere af klyngeværkets fem tekster og deres udtryksformer.
 4. Undersøg de post-it I endnu ikke har placeret ved tidslinjen. Kan tegnene nu tilføjes ved tidslinjen, eller skal de kasseres?
 5. Tal om jeres oplevelser af klyngeværket om Julie og Kevin:
  • Hvordan træder klyngeværkets plot frem i klassens tidslinje?
  • Hvordan forestiller I jer, at Julie og Kevins liv kommer til at være?
  • Hvad vil klyngeværket sige om at være ung?
  • Hvilke genrer og hvilke udtryksformer har I oplevet Julie og Kevins liv gennem?
  • Hvilke styrker kan der være forbundet med at opleve gennem flere genrer og udtryksformer i ét samlet litterært klyngeværk?
  • Hvilke udfordringer har I oplevet ved at læse værket gennem flere genrer og udtryksformer?
  • Hvordan adskiller jeres litterære oplevelser med klyngeværket sig fra andre litteraturoplevelser?