Lærerguide

At klunse om vold

Tænk over, hvad I mener vold er. Del jeres tanker og holdninger, så I kan blive mere bevidste om, hvad vold er, men også så I begynder at overveje, hvad der særligt optager jer ved emnet.

Lærerguide

Eleverne reflekterer i fællesskab over udsagn om vold, når de forholder sig til egne og andres holdninger om projektopgavens overemne om vold. Aktiviteten kan sagtens foregå udendørs, hvis du vælger at printe udsagnene.

  1. Print og klip udsagnene i Lærerark 1 til hver gruppe. Alternativt kan du vise et udsagn ad gangen på tavlen, så alle grupper følges gennem aktiviteten.

Grupper

  1. Find sammen i grupper af ca. fire elever.
  2. Træk på skift et af de udsagn, som I har fået af jeres lærer. Læs udsagnet højt i gruppen.
  3. Vis med antallet af fingre, hvor enige I er i hvert udsagn. Hvis I viser en finger, er I helt uenige i udsagnet. Hvis I viser fem fingre, er I helt enige.
  4. Tal efter hvert udsagn om jeres overvejelser om jeres individuelle valg. Giv plads til, at I er uenige og lyt til hinandens argumenter.

Fælles

  1. Tal i klassen om hvilke udsagn om vold, I er mest enige om, og hvilke udsagn I er mest uenige om.
  2. Tal også om, hvilke udsagn om vold, der er mest interessante og hvorfor.