Lærerguide

Overemne om vold

Tag stilling til spørgsmål og udsagn om vold, og undersøg, hvordan vold defineres, før I sammen vælger overemnet til klassens projektopgave om vold.

Lærerguide

Eleverne deler holdninger og viden om vold, før de sammen vælger overemnet for klassens projektopgaver om vold. Eleverne besvarer de forskellige opgavetyper med deres telefoner. Klassens besvarelser visualiseres på tavlen og giver anledning til samtaler om klassens holdninger, der kan bringes i spil i elevernes valg af overemne. Aktiviteten kan om nødvendigt gennemføres analogt. Så skal du medbringe post-it, som eleverne anvender til besvarelse af hvert spørgsmål, som du skriver på tavlen.

Opret en præsentation i AhaSlides på Skoletube med fem slides med følgende opgavetyper og spørgsmål:

  • Spørgsmål 1: Word Cloud: Hvad er vold?
  • Spørgsmål 2: Brainstorm: Hvilke typer af vold findes der?
  • Spørgsmål 3: Brainstorm: Hvilken konsekvenser kan der være af at være udsat for vold?
  • Spørgsmål 4: Scales: Hvad bør straffes hårdest, og hvad bør straffes mildest? Statement 1: At slå sit barn. Statement 2: At kontrollere og overvåge sin kæreste. Statement 3: At ødelægge sin kærestes telefon med vilje. Statement 4: At ydmyge og kontrollere sit barn. Statement 5: At nedgøre og true på sociale medier.
  • Spørgsmål 5: Scales: Hvilken hjælp er mest og mindst vigtig for voldsofre? Statement 1: Anonym rådgivning over telefonen. Statement 2: Anonym rådgivning gennem en brevkasse. Statement 3: En samtalegruppe med andre voldsofre. Statement 4: Samtaler med en lærer. Statement 5: Samtaler med venner. Statement 6: Samtaler med andre.
 1. Print en elevsynopsis til hver elev, hvis de ikke allerede har den.
 2. Eleverne skal bruge telefon.

Fælles

 1. Tal om klassens svar efter jeres individuelle besvarelser på telefon efter hvert spørgsmål:
  • Spørgsmål 1: Hvad er vold?
  • Spørgsmål 2: Hvilke typer af vold findes der?
  • Spørgsmål 3: Hvilken konsekvenser kan der være ved at være udsat for vold?
  • Spørgsmål 4: Hvad bør straffes hårdest? At slå sit barn, at kontrollere og overvåge sin kæreste, at ødelægge sin kærestes telefon med vilje, at ydmyge og kontrollere sit barn eller at nedgøre og true på sociale medier.
  • Spørgsmål 5: Hvilken hjælp er mest vigtig for voldsofre? Anonym rådgivning over telefonen, anonym rådgivning gennem en brevkasse, samtalegruppe med andre voldsofre, samtaler med en lærer, samtaler med venner eller en anden form for hjælp.
 2. Undersøg definitioner af vold på ordnet.dk. Læs alle definitioner under 1.a, 1.b, 1.c, 1.d og 2.
 3. Tal om:
  • Hvordan adskiller definitionerne på ordnet.dk sig fra hinanden
  • Hvordan adskiller definitionerne sig fra jeres opfattelse af, hvad vold er?
 4. Undersøg de syv voldsformer nederst her på Bryd Tavshedens hjemmeside.
 5. Tal om:
  • Hvilke af de syv voldsformer, har I hørt om?
  • Hvilke af beskrivelserne af de syv voldsformer overrasker jer?
  • Hvilke af voldsformerne, vurderer I, er mest alvorlige?
 6. Skriv alle de overskrifter I kan komme på til et overemne om vold til klassens projektopgave.
 7. Stem hver især på tre overskrifter. Vælg de overskrifter, der virker mest interessante at undersøge.
 8. Formuler overemnet til klassens projektopgave om vold ud fra de tre overskrifter, der får flest stemmer.

Alene

 1. Skriv klassens overemne i din synopsis.