Lærerguide

Alene eller sammen?

Arbejder I bedst alene eller sammen med andre? Tal i klassen om, hvilke forventninger I kan have til jeres sparrings- eller samarbejdspartner, før I tager jeres beslutning om samarbejdsform i projektopgaven.

Lærerguide

Eleverne vælger selv, hvorvidt de ønsker at arbejde alene eller sammen om deres projektopgave. I denne aktivitet vælger eleverne derfor, om de vil arbejde alene med en sparringspartner eller sammen med en samarbejdspartner. Du kan med fordel tage en kort snak med hver elev, så du kender elevens overvejelser om fordele og ulemper ved de to arbejdsformer. Her vil du også have mulighed for at støtte de elever, der kan have brug for det i beslutningsprocessen.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan kan I vurdere, hvilken arbejdsform der giver det bedste udbytte af en projektopgave?
  • Hvilke forskellige forventninger kan en sparringspartner og samarbejdspartner have?
  • Hvilke fordele kan der være ved at arbejde alene med projektopgaven?
  • Hvad skal der til for at et samarbejde kan blive godt?
  • Hvad kan være god sparring?
  • Hvordan kan I vurdere hvilke arbejdsform, der er bedst for jer?
  • Hvad er en god aftale om arbejdsprocesser i projektopgaven – både for jer selv og jeres sparrings- eller samarbejdspartner?

Alene

 1. Overvej, hvilken arbejdsform, der vil medvirke til din bedste arbejdsproces og det bedste resultat i din projektopgave: Alene med en som  sparringspartner eller sammen med en samarbejdspartner?
 2. Overvej, hvad du kan bidrage med som en god sparringspartner eller samarbejdspartner?
 3. Tal med din lærer og med den makker, du overvejer at sparre eller samarbejde med, om dine overvejelser.
 4. Lav to aftaler om din arbejdsproces med din sparringspartner eller samarbejdspartner.
 5. Skriv dit valg af arbejdsform og de to vigtigste aftaler ind i din synopsis.