Lærerguide

Problemet med vold

Før I kan skrive de endelige problemformuleringer ind i jeres synopser, skal I overveje, hvilke kilder og hvilket produkt, der kan besvare jeres problemformulering. Derfor skal I nu undersøge, hvordan en problemformulering om vold, kan besvares med faglige kilder.

Lærerguide

Gennemgå modellen på første side i elevarket på tavlen. Giv plads til elevernes refleksioner over anvendelse af kilder og produkt, selv om de endnu ikke har fordybet sig i de to områder. Denne refleksion hjælper eleverne med at formulere en anvendelig og motiverende problemformulering, der også skal kunne besvares med anvendelige kilder og formidles i et realistisk og kreativt produkt. I næste kapitel vil eleverne så anvende og afprøve sammenhængen mellem deres problemformulering og valg af kilder og produkt.

 1. Print Elevark 2 til alle elever. Elevarket indeholder to sider.

Fælles

 1. Tal i klassen om modellen på første side i Elevark 2:
  • I hvilke fag ville I søge at besvare jeres problemformulering? Og med hvilke faglige problemformuleringer?
  • Hvilke kilder kan besvare jeres faglige problemformuleringer?
  • Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at bruge enten fiktion eller fakta som eneste kilder?
  • Hvilket produkt kan være med til at vise svar på jeres problemformulering?

Alene

 1. Udfyld de fire øverste felter i den tomme model på anden side i Elevark 2. De sidste felter i modellen skal du først udfylde i næste kapitel om kilder og produkt.
 2. Hvis du går i stå med de fire øverste felter i modellen, kan du overveje om:
  • Du har formuleret din problemformulering for smalt eller bredt?
  • Du har valgt de mest egnede fag til at besvare din problemformulering?
 3. Tjek dine problemformuleringer igen ud fra kriterierne:
  • Problemformuleringen afdækker en del af klassens overemne om vold og mit delemne.
  • Problemformuleringen interesserer mig og give mig lyst til at undersøge en mindre del af mit delemne om vold.
  • Problemformuleringen kan besvares i to af mine fag.
 4. Overvej til sidst om:
  • Problemformuleringen om vold kan besvares med anvendelige kilder?
  • Du kan fremstille et realistisk produkt, der er med til at vise et svar på problemformuleringen om vold?
 5. Få din problemformulering godkendt af din lærer og skriv den ind i din synopsis. Skriv også dine to underliggende problemformuleringer, der viser, hvilke fag du inddrager i din projektopgave.