Lærerguide

Kapitel 4

Forberedelse af fremlæggelser og evaluering af jeres arbejdsindsats.

Overordnet lærerguide til kapitel 4

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 4 indeholder aktiviteter om elevernes forberedelse af fremlæggelser og evaluering af deres arbejdsindsats.

I første del af aktiviteten Klar, parat, fremlæg! planlægger eleverne deres disposition til fremlæggelsen af deres projektopgaver. I anden del af aktiviteten vil det være en god ide, at du sammensætter grupperne ud fra elevernes valg af samarbejdsform og valg af delemne. Alle skal være i en gruppe, hvor de trygt kan reflektere over deres udfordringer med fremlæggelsen og træne deres formidling.

I aktivteten Transformation bør du tage hensyn til, at ikke alle elever er trygge ved at kaste sig ud i denne øvelse. Skab derfor plads til at det fx vil være nemmere at stå i midten med en makker eller være en af de sidste elever, der skal transformere sig. Det vil også være en stor hjælp og en sjov introduktion til aktiviteten, hvis du begynder med at stå i midten af cirklen og først vise din usikre positur, og efterfølgende vise din transformation og siger to positive sætninger om klassen højt og tydeligt, som de skal gentage.

I aktiviteten Evaluering af arbejdsindsats forholder eleverne sig til påstandene i aktiviteten, som du læser op. Du kan afslutte aktiviteten ved at vise din samlede vurdering af klassens arbejdsindsats med fingrene, og lade eleverne forklare eller forsvare dit valg.

I den afsluttende aktivitet Evaluering af produkt og fremlæggelse reflekterer eleverne i fællesskab over deres udbytte af produktion af produkter og formidling i deres fremlæggelser.

  1. Print Lærerark 5 til hver gruppe af fire elever.
  2. Print Elevark 4 til alle elever.

Når I har valgt, hvilke kilder I vil anvende, og hvilket produkt I vil fremstille, er det tid til at arbejde med selve projektopgaven. Her bruger I jeres kilder til at besvare jeres problemformuleringer. Det er også her I fremstiller produkter, der kan vise, hvad I har lært om vold. Nu er I klar til at formidle jeres nye viden om vold. Fremlæggelserne er jeres mulighed for at dokumentere og formidle, hvad I har lært om vold gennem jeres arbejde med projektopgaven. Det er også her I dokumenterer, hvilke kilder I har anvendt for at opnå viden om jeres delemner og jeres problemformuleringer.

Er du lærer, så brug lærerguiden her på kapitlets introduktionsside og under hver aktivitet.