Lærerguide

Evaluering af produkt og fremlæggelse

Nu skal I sammen reflektere over, hvordan I har anvendt jeres problemformuleringer, fag og kilder i jeres produkter og fremlæggelser. Dermed skal I også vurdere kvaliteten af jeres produkter og fremlæggelser, og hvilken viden I nu har om vold.

Lærerguide

I denne afsluttende aktivitet reflekterer eleverne i fællesskab over deres udbytte af produktion af produkter og formidling i deres fremlæggelser.

 1. Print et eksemplar af Lærerark 5 til hver gruppe af fire elever.
 2. Medbring sakse.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Find eksempler i jeres fremlæggelser og produkter på:
  • At klassens overordnede emne og jeres delemner om vold indgår.
  • At I svarer på jeres problemformuleringer om vold.
  • At de to fags indhold, metoder og kilder er anvendt.
  • At I har fået ny viden om vold.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire, hvor din makker fra ovenstående aktivitet og din partner gennem projektopgaven ikke deltager.
 2. Klip spørgsmålene ud, som I får af jeres lærer.
 3. Træk på skift et spørgsmål om produkt og fremlæggelse.
 4. Svar på skift på spørgsmålet. Lyt og spørg ind til hinandens refleksioner.
 5. Gentag med de øvrige spørgsmål.