Lærerguide

Klar, parat, fremlæg!

Nu er det tid til at få styr på jeres fremlæggelser, så I sikkert og overbevisende kan formidle jeres nye viden om vold. God forberedelse, disponering og talekort kan hjælpe jer med at gennemføre en sikker og overbevisende fremlæggelse.

Lærerguide

Første del af aktiviteten her er formuleret som en individuel opgave, men hvis eleverne har arbejdet sammen om projektopgaven i par eller mindre grupper, skal de selvfølgelig blive enige om rækkefølgen og en ligelig fordeling i deres fælles disposition og fremlæggelse.

I anden del af aktiviteten vil det være en god ide, at du sammensætter grupperne ud fra elevernes valg af samarbejdsform og valg af delemne. Alle skal være i en gruppe, hvor de trygt kan reflektere over deres udfordringer med fremlæggelsen og træne deres formidling.

 1. Print Elevark 4 til alle elever.

Alene

 1. Skriv i din synopsis, i hvilken rækkefølge du vil fremlægge:
  • Din præsentation af delemne og problemformulering. Skriv også hvilke fag og delproblemformuleringer, du har valgt at beskæftige dig med.
  • Din præsentation og beskrivelse af produktet.
  • Dine kilder og den viden du har opnået ved at bruge kilderne. Skriv dette under de to delproblemformuleringer.
  • Din vurdering af egen arbejdsindsats.
  • Din konklusion på problemformuleringen.

Grupper

 1. Find sammen i grupper af fire elever.
 2. Udfyld hver især Elevark 4 med stikord til de talekort, I skal bruge i jeres fremlæggelser. Byt om på rækkefølgen i Elevark 4, hvis I har valgt en anden rækkefølge i jeres dispositioner. Tænk over, hvilke områder i Elevark 4, I skal tale mest om, for at vise jeres nye viden om vold. Hjælp hinanden undervejs.
 3. Prøv jeres fremlæggelser af i gruppen ud fra jeres stikord i Elevark 4.
 4. Giv positiv respons efter hver prøve på en fremlæggelse om:
  • Hvilke pointer var vigtigst at fremhæve?
  • Hvordan blev undersøgelser og kilder formidlet?
  • Hvordan blev produktet formidlet?
  • Hvordan var fremlæggelsens indhold disponeret?
  • Hvordan var tiden disponeret?
 5. Skriv nu jeres endelige samtalekort og vælg to sætninger herfra om vold, som indfanger noget af din konklusion.
 6. Tal om, hvordan I kan fange tilhørernes opmærksomhed i begyndelsen af jeres fremlæggelser ved at bruge fx interaktion med publikum, intromusik, rekvisitter eller åbne og undrende spørgsmål.