Lærerguide

Pligten til at underrette

Voksne har pligt at underrette myndighederne om bekymringer for et barns trivsel og udvikling. Ikke mindst når barnets mistrivsel og manglende udvikling kan være forårsaget af vold i barnets nære relationer.

Lærerguide

Klassen læser og taler om underretningspligt. Efterfølgende tager eleverne, fordelt i fire grupper, stilling til fire forskellige dilemmaer, der omhandler mistanke om vold og valget om at underrette myndighederne. Dilemmaer dramatiseres og eleverne drøfter herefter, hvilke valg de vil tage, hvis de som voksne bliver bekymret for et barns udvikling og trivsel.

Vær ekstra opmærksom på sårbare elever.

 1. Fordel eleverne i fire grupper.
 2. Print og fordel de 16 dilemmaer i Lærerark 2 mellem de fire grupper.

Fælles 

 1. Læs i klassen om underretningspligten.
 2. Læs også om den skærpede underretningspligt for fagpersoner.
 3. Tal i klassen om:
  • Hvilke områder i underretningspligten kendte I ikke til?
  • Hvad er forskellen på den almene og den skærpede underretningspligt?
  • Hvordan vurderer I, at børn er beskyttet med underretningspligten?
  • Hvilke forpligtigelser har fagprofessionelle?
  • Hvilke rettigheder har fagprofessionelle?

Grupper

 1. Fordel jer i fire grupper.
 2. Fordel de fire dilemmaer, som hver gruppe får af jeres lærer, mellem jer i gruppen.
 3. Fremlæg på skift de fire dilemmaer i gruppen.
 4. Tal om, hvad I ville gøre i de fire situationer ud fra jeres viden om underretningspligten.
 5. Vælg de to dilemmaer, der har givet anledning til de bedste samtaler mellem jer i gruppen. Det kan både være dilemmaer, I har været enige eller uenige om.
 6. Del jeres gruppe op i to. Fordel de to valgte dilemmaer mellem jer.
 7. Lav en kort dramatisering af de to dilemmaer. Jeres dramatiseringer skal primært handle om, hvad I som den voksne ville gøre i situationen.
 8. Vis dramatiseringerne for resten af gruppen.
 9. Vælg, hvilken dramatisering I vil vise i klassen.

Fælles

 1. Vis i klassen en dramatisering fra hver af de fire grupper.
 2. Tal om:
  • Hvad ved I nu om underretningspligten?
  • Hvad har I lært om ansvar for at beskytte børns trivsel?
  • Hvad har I lært om dilemmaer i forbindelse med underretninger?
  • Hvad vil I foreslå, der skal tilføjes eller fjernes fra underretningspligten, for at børn er bedre beskyttet?
  • Hvad kan der gøres for at oplyse både børn og voksne bedre om børns rettigheder og voksnes pligt?