Lærerguide

Retten til at slå børn er afskaffet

Tilbage i 1985 blev revselsesretten i Danmark afskaffet ved en afstemning i Folketinget.

Afstemningens resultat medførte, at Forældremyndighedslovens § 2 stk. 2 blev ændret. Nu var det forældrenes pligt at beskytte deres børn mod vold. Men der opstod usikkerhed om, hvorvidt denne lovændring også betød, at forældrene ikke længere selv måtte revse deres børn. Først i 1997 vedtog Folketinget, at revselsesretten var endegyldigt afskaffet. Afstemningen blandt Folketingets 179 medlemmer endte med et historisk smalt flertal. Med kun én stemme blev det nemlig vedtaget, at det nu også var forbudt for forældrene selv at slå og afstraffe deres børn.

Lærerguide

Eleverne får indblik i, hvilken indflydelse den lovgivende magt har på de samfundsmæssige holdninger, der har været gennem tiden om vold mod børn. Eleverne undersøger og diskuterer betydningen af at revse og at tugte.

Indled aktiviteten med en anekdote fra din egen eller dine forældres barndom om opdragelsesvold. For mere baggrundsviden om afskaffelse af revselsesretten giver denne podcast et levende og scenariebaseret indblik i lovgivningsprocessen omkring den endelige afskaffelse af revselsesretten i Danmark i 1997.

 1. Eleverne skal bruge telefon eller computer.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Slå ordet revse op på ordnet.dk.
 3. Læs både forklaringen i pkt. 1 og 1.a. Tal om, hvad ordet kan betyde.
 4. Klik på ordet tugte under pkt. 1.a. Læs ordets betydning. Under forklaringen af tugte, finder I ordsproget Den man elsker, tugter man.
 5. Tal om, hvordan I forstår ordsproget.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvad betyder det at have ret til at revse et barn?
  • Hvordan forstår I ordsproget Den man elsker, tugter man?
  • Hvad tænker I om, at der skulle gå 12 år fra 1985 til 1997, før det blev vedtaget ved lov, at forældre ikke må revse deres børn?
  • Hvordan forestiller I jer, at det har været at være barn før 1985? Og før 1997?
  • Hvordan kan I forestille jer, at lovændringen kunne være gennemført hurtigere?