Lærerguide

Straffen for vold mod børn

Hvad sker der, hvis voksne ikke overholder de love og forpligtigelser, der er vedtaget for at beskytte børn og deres rettigheder?

I Danmark er politiet den udøvende magt, domstolene den dømmende magt og Folketinget den lovgivende magt. Når en ny lov er vedtaget ved et flertal i Folketinget, er det politiets opgave at holde øje med, at borgerne i Danmark overholder loven. Hvis politiet erfarer, at en borger ikke følger loven, er det domstolenes opgave at undersøge, om loven er blevet overtrådt for derefter at afgøre, hvilken straf en evt. lovovertrædelsen skal medføre.

Lærerguide

I denne aktivitet vil samtalerne i klassen bære præg af mange forskellige holdninger mellem eleverne. Vær særligt opmærksom på sårbare elever, og rammesæt klassesamtalerne med klare regler for at lytte og tale med respekt for hinandens holdninger.

De mulige lovovertrædelser, der læses op en ad gangen er:

 • Et barn bliver slået og sparket.
 • Et barn bliver nevet og rusket.
 • Et barn bliver ofte isoleret og kontrolleret.
 • Et barn bliver gentagne gange ydmyget og truet.
 • Et barn bliver ofte råbt ad, talt grimt til og nedgjort.
 • Et barns digitale liv bliver dagligt kontrolleret og overvåget.
 • Et barns grænser bliver overskredet med seksuelle tilnærmelser og berøringer.
 • Et barns bliver krænket ved at blive krævet at se andre have sex.
 • Et barn får ødelagt sit kæreste eje som en straf.
 • Et barn råder ikke frit over sin løn fra fritidsarbejdet.
 1. Medbring kridt.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg lovteksten i § 244 stk. 1 og 2 i Straffeloven.
 3. Forklar sammen, hvad teksten betyder.
 4. Undersøg nu lovteksten i § 245 stk. 1 og 2 i Straffeloven.
 5. Lyt til hinandens forståelse af tekstens betydning.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan vil I forklare betydningen af § 244?
  • Hvordan forstår I betydningen af § 245?
  • Hvilken betydning kan de to § i straffeloven have for beskyttelse af børn og deres rettigheder?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Undersøg lovteksten i §243 i Straffeloven.
 3. Forklar sammen, hvad teksten betyder.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvordan vil I forklare betydningen af § 243?
  • Hvilken betydning kan § 243 have for beskyttelse af børn og deres rettigheder?
 2. Del lokalet op i fire felter. Skriv i de fire felter: 1 år -3 år – 6 år – Behandling
 3. Lyt til jeres lærers oplæsning fra lærerguiden om mulige lovovertrædelser.
 4. Placer jer i det felt, der er tættest på jeres vurdering af, hvilken straf lovovertrædelsen kan medføre. I skal altså ikke give udtryk for, hvad I selv mener, dommen skal være. I skal give udtryk for, hvilken dom I formoder, at lovovertrædelsen vil medføre.
 5. Tal i klassen om:
  • Hvilken straf bør der være for ikke at leve op til forældreansvarsloven?
  • Hvilken straf bør der være for ikke at underrette myndighederne om et barns mistrivsel?
  • Hvilken effekt vurderer I, der kan være ved straf? Hvem kan en straf hjælpe: Barnet? Den voksne? Begge? Eller ingen af dem?
  • Hvad har I lært om magtens tredeling og den demokratiske proces, der er med til at sikre børns rettigheder til beskyttelse?
  • Hvilke forslag til nye tiltag har I været omkring i kapitel 1?
 6. Tal om retsstaten og samfundets pligt til at beskytte børn. Er danske børn og deres rettigheder beskyttet god nok? Hvad kan der gøres for at beskytte børn endnu bedre mod vold?