Lærerguide

At opleve vold i hjemmet

Hver 6. ung har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år.

Det svarer til, at tre til fire elever i hver klasse har været udsat for vold (SFI 2016). Men hvordan defineres forskellige typer af vold? Og hvilken type vold i hjemmet kan man forestille sig vil være mest alvorlig at opleve for et barn?

Lærerguide

Hæng de mange eksempler på vold i Lærerark 3 op rundt i lokalet, før eleverne kommer til undervisning.

Eleverne samtaler om voldsformer, når de opdeler eksempler på vold i hjemmet i tre kategorier. Støt eleverne med at definere fysisk og psykisk vold. Psykisk vold defineres ved psykisk, grænseoverskridende og krænkende adfærd, der gentages flere gange over længere tid. Fysisk vold defineres ved fysisk, grænseoverskridende og krænkende adfærd – også uden gentagelser. Når eleverne bliver bedt om at rangere eksemplerne, er det samtaler og refleksioner, der er formålet. Hjælp eleverne med inddelingen først i grupper om de tre kategorier fysisk vold, psykisk vold og at overvære vold. Og efterfølgende med inddelingen af matrixgrupper, hvor mindst en elev fra hver af de første grupper deltager.

Alle elever tager et billede af listerne med voldseksempler med deres telefon, som de bringer i spil i sidste del af aktiviteten.

 1. Print og klip eksemplerne på vold i Lærerark 3 i A3. Print også Elevark 2 til alle matrixgrupper.
 2. Medbring tape. Eleverne skal bruge telefon.

Fælles

 1. Find i lokalet de mange eksempler, der kan være på vold i hjemmet.
 2. Opdel eksemplerne i tre kategorier på en væg eller på gulvet:
  • Udsat for fysisk vold.
  • Udsat for psykisk vold.
  • At overvære vold.
 3. Tal om:
  • Hvad kan kendetegne fysisk vold i hjemmet?
  • Hvad kan kendetegne psykisk vold i hjemmet?
  • Hvad kan kendetegne at overvære vold i hjemmet?

Grupper

 1. Fordel jer ligeligt i tre grupper, der arbejder med henholdsvis fysisk vold, psykisk vold og at overvære vold. Tag eksemplerne og jeres telefoner med ud i grupperne.
 2. Sæt nu eksemplerne på vold i prioriteret rækkefølge i hver gruppe. Hvilke af gruppens eksempler, mener I er mest alvorlige? Placer det eksempel øverst, som I finder mest alvorlig.
 3. Tag et billede af gruppens liste.

Matrixgrupper

 1. Fordel jer nu i grupper af mindst tre elever, hvor repræsentanter fra de tre grupper om fysisk vold, psykisk vold og at overvære vold deltager.
 2. Præsenter på skift de tre gruppers prioriterede rækkefølger af voldseksempler ud fra det billede, som I hver især har taget med jeres telefoner.
 3. Brug Elevark 2, når I nu sammen skal blive enige om at rangere de ti mest alvorlige eksempler på vold i hjemmet.

Fælles

 1. Lyt i klassen til hver matrixgruppes rangering af de ti mest alvorlige eksempler på vold i hjemmet.
 2. Tal  klassen om:
  • Hvordan adskiller jeres rangeringer sig fra hinanden?
  • Hvad er I mest overrasket over om vold i hjemmet?
  • Hvad er I blevet bekræftet i om vold i hjemmet?
 3. Undersøg voldstyperne nederst på Bryd Tavshedens hjemmeside. Her kan I også læse, hvordan vold defineres, og hvilke konsekvenser, der kan være ved vold.
 4. Tal om, hvordan definitionerne af voldstyper på Bryd Tavshedens hjemmeside passer på voldseksemplerne i jeres rangeringer.