Lærerguide

Undersøgelse om vold

Hvad ved vi om vold i hjemmet? Når vi ved, hvordan børn oplever vold, og hvad de tænker om vold, er det nemmere at hjælpe både børnene og deres familier.

Undersøg en folder, der formidler viden om, hvordan børn kan opleve vold, og hvor børns grænser går.

Lærerguide

Eleverne undersøger i fællesskab afsender, modtager, formål, tekst og diagrammer i en folder fra Børnerådet om vold i hjemmet. Efterfølgende undersøger eleverne parvis folderens statiske materiales formuleringer og visuelle formidling. Hjælp eleverne, hvis de får brug for det, når de skal omregne svarprocent i diagrammerne til antal personbesvarelser.

Afslutningsvis taler I i klassen om undersøgelsernes resultater og folderens formidlingsformer gennem tekst og diagrammer. Fold gerne samtalen ud om statistikker og undersøgelsers validitet.

 1. Eleverne skal bruge computer.

Fælles

 1. Undersøg i klassen denne folder om vold i hjemmet.
 2. Læs side 3 i folderen:
  • Hvem er folderens målgruppe?
  • Hvem er folderens afsender?
  • Hvad er formålet med folderen?
 3. Læs tekst og diagrammer på side 5 i folderen:
  • Hvilke informationer er vigtigst om deltagerne i undersøgelsen?
 4. Læs tekst og diagrammer på side 6, 7 og 8 i folderen:
  • Hvilken ny viden får I her om fysisk og psykisk vold i hjemmet?
  • Hvilke informationer overrasker jer?
 5. Læs tekst og diagrammer på side 9, 10 og 11 i folderen:
  • Hvilke eksempler finder I her på, hvordan undersøgelsens deltagere opfatter vold?
 6. Læs den første sætning på side 12 i folderen:
  • Hvad betyder sætningen? Hvor mange af undersøgelsens deltagere er der her tale om?
 7. Læs videre i tekst og diagrammer på side 12, 13 og 14 i folderen:
  • Hvilke nye informationer får I her?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Gå på opdagelse i folderen efter statistisk indhold:
  • Hvilke forskellige former for diagrammer finder I i folderen?
  • Hvilke informationer får I fra folderens diagrammer og andet statistiske indhold?
  • Hvordan er spørgsmålene formuleret i folderens statiske indhold?
 3. Udvælg et diagram i folderen. Brug deltagerantallet fra side 5, når I regner ud, hvor mange personer, der har valgt hver af diagrammets svarmuligheder.
  • Hvad tænker I om at se resultatet i antal personer i stedet for procenter?
  • Hvilken betydning tror I, at spørgsmålsformulering og svarmuligheder kan have for svardeltagelsen og resultatet?

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvilken betydning har det, at undersøgelsernes resultater er vist i cirkeldiagram, søjlediagram eller i tekst?
  • Hvilken betydning tror I, at spørgsmålsformulering og svarmuligheder kan have for resultatet?
  • Hvor stor en svarprocent mener I der skal være, for at en undersøgelses resultater er valide?
  • Børnerådets undersøgelse er fra 2016. Hvornår er resultater af undersøgelser med den alder ikke længere valide?
  • Hvordan tror I, at resultatet af samme undersøgelse ville se ud i dag?