Lærerguide

Introduktion til kapitel 3

I kapitel 3 får I indsigt i, hvordan børns rettigheder kan ændres ved at påvirke den politiske dagsorden, ved at tage stilling til og ved at handle i sociale og kulturelle sammenhænge.

I undersøger, hvordan BRYD TAVSHEDEN informerer om vold og rådgiver børn og unge, der oplever vold i deres nære relationer. I undersøger kampagnematerialer om børn, der er udsat for vold, før I selv producerer en kampagneposter, der kan råbe politikerne op, så børn fortsat vil være bedst muligt beskyttet af loven.

Overordnet lærerguide til kapitel 3

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 3 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktivteten Lyden af vold udvider eleverne deres viden om vold i børn og unges nære relationer gennem en auditiv oplevelse. Podcasten Lyden af vold handler om opdragelsesvold, men også om, hvordan unge, der er udsat for vold, kan komme videre. Eleverne arbejder mundtligt med udsagn om podcasten, hvor de sammen formulerer og fuldender de sætningsstartere, som du bringer ind i aktiviteten.

I aktiviteten Påvirkning af den politiske dagsorden undersøger eleverne fire posters fra Bryd Tavsheden ud fra kommunikationsmodellens fem områder. Eleverne tilegner sig ny viden om organisationers formål om rådgivning, påvirkning af den politiske dagsorden og muligheder for at forandre kulturelle og sociale forhold i samfundet gennem oplysning og lovgivning.

I aktiviteten Opråb! kan eleverne få brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel strækkes over to dage. Eleverne omsætter og evaluerer deres oplevelser af forløbet gennem produktion af kampagneposters. Eleverne omsætter viden om vold, rådgivning, samfundsfaglig metode, magtens tredeling og påvirkning af den politiske dagsorden gennem formidling af kampagnematerialer om vold i hjemmet.

  1. Print Lærerark 4.
  2. Print Elevark 4 til alle elever og evt. de fire posters i farver og i A3, som du finder i aktiviteten Påvirkning af den politiske dagsorden.
  3. Medbring post-it og tape. Eleverne skal bruge computer.

Kompetencemål:

  • Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.
  • Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse.