Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

VIDENSPROJEKTER

Vidensprojekter i BRYD TAVSHEDEN

I Bryd Tavsheden er vi konstant optaget af at blive klogere på vores målgruppe, så vi kan tilbyde den helt rigtige hjælp og støtte.

Her kan du læse mere om Bryd Tavshedens vidensprojekter og rapporter. Vi har blandt andet haft fokus på voldsudsatte drenge og hvorfor mange drenge ikke søger hjælp og vi er i gang med et projekt, hvor vi undersøger behovet for et efterværn til børn og unge, der har været på krisecenter.

Kommer du til at gøre ondt på nogen, selvom du ikke har lyst til det?

I Bryd Tavsheden får vi flere henvendelser fra unge drenge, der er vokset op i et hjem med vold, og som nu er mere udadreagerende end de egentlig har lyst til at være.

Men i dag, er der ikke et tilbud i Danmark, der er specialiseret til at hjælpe unge drenge, der står på – eller har trådt over, kanten af selv at bruge vold.

Dét vil vi gerne lave om på!

Vi er derfor begyndt at undersøge hvordan sådan et rådgivningstilbud kan se ud. Det gør vi ved at tale med fagpersoner og eksperter på feltet, men vigtigst af alt: de drenge, der har oplevet en utryg barndom og som nu, kan komme til at gøre ondt på andre, når de selv har ondt – gennem deres ord eller fysik.

Kan du genkende dig selv i – eller være nervøs for, om du kan komme til – at udtrykke din smerte, vrede eller sorg, gennem vold eller ord du ved, gør ondt? Kommer du til at tænke på nogen bestemt, når du læser det her? Eller sidder du inde med vigtig viden eller erfaring? Så håber vi, du vil henvende dig til os for at høre mere, dele dine tanker eller ideer.

En lysere fremtid for børn og unge efter krisecenter

Når børn og unge kommer med deres mor på krisecenter, har de haft volden helt tæt ind på livet og hele 93 pct. af dem har enten overværet volden eller selv været udsat for vold i hjemmet. Begge dele har store konsekvenser, og nyeste forskning viser, at PTSD, højsensitivitet, søvnmangel og tilknytningsvanskeligheder er blandt de psykologiske reaktioner, man ser hos netop de børn og unge. Samtidig peges der på sammenhænge mellem vold i hjemmet og ringere trivsel og livspotentiale, dårligere skolepræstationer og større risiko for udøvelse eller udsathed for vold i voksenlivet.

2.326 børn flyttede ind på et af landets krisecentre i 2022, og det tal har været konstant stigende de seneste 5 år. Børn som ledsager deres mor under ophold på et krisecenter, har ret til psykologbehandling og godt halvdelen af dem modtager denne psykologhjælp. Et ophold på krisecenter er altid midlertidigt, men det betyder ikke, at børns og unges behov for hjælp og støtte slutter her. Der findes nemlig ikke et systematisk tilbud om efterværn til børn og unge på krisecenter til trods for, at efterværn efter endt ophold kan ses som den bedst mulige støtte og vejledning i udslusningen og rehabiliteringen efter et ophold, og som forebyggende idet det kan hindre volden i at genopstå (Kampman 2011).

De fleste krisecentre vurderer, at børn og unge har behov for efterværn efter endt ophold, men de efterværnsindsatser, der på nuværende tidspunkt findes for børn og unge på krisecentrene, er meget forskelligartede. De er ofte ikke målrettet børn og unge, men indgår i efterværnsindsatsen for mor.  Det vil vi i Bryd Tavsheden gerne lave om på.

Vi har på baggrund af en grundig behovsundersøgelse blandt krisecentre, eksperter og børn og unge udviklet en pilot for efterværn, som består af en mentorordning. Sammen med 3 veluddannede mentorer og 18 til 20 mentees, vil vi i 2024 efterprøve ordningen og derefter offentliggøre vores resultater på en konference i 2025, hvor vi publicerer en evalueringsrapport

For spørgsmål eller bidrag kontakt Anne Mette Friis på

Drenge bryder tavsheden

I BRYD TAVSHEDENs rådgivning oplever vi, at langt færre drenge end piger søger hjælp, når de er udsat for vold. I løbet af 2021/2022 har vi derfor afviklet et kvalitativt vidensprojekt “Drenge bryder tavsheden”, som sætter fokus på drenges forståelse af vold, samt deres barrierer og motivation for at søge hjælp.

Vidensprojektet viser, at voldsudsatte drenge oplever barrierer for at søge hjælp, som blandt andet knytter sig til en frygt for ikke at blive troet på og taget alvorligt, samt en klar forventning om at man som dreng/mand skal klare sine egne udfordringer selv. Mange af drengene i undersøgelsen beskriver, at de først søger hjælp når de “rammer bunden” med angstanfald, indlæggelser på psykiatrisk afdeling eller har selvmordstanker. Derudover beskriver flere af drengene, at en tillidsperson, og herunder en ven, lærer, træner eller lignende har spillet en central rolle i at række ud efter hjælpen.

I BRYD TAVSHEDEN ønsker vi, at blive bedre til at kommunikere til og rådgive voldsudsatte drenge. Derfor har vi siden afslutningen på vidensprojektet haft fokus på at målrette kommunikation til drenge, samt skabe bedre rådgivningstilbud til målgruppen.

Er du interesseret i at læse mere om vidensprojektet “Drenge bryder tavsheden”, kan fagrapporten hentes her:

Rasmus er en af de få drenge, der har brudt tavsheden om vold.