BRYD TAVSHEDENS UNDERVISNINGSMATERIALER

Undervisningsforløb, der åbner en verden og viden om vold i børn og unges nære relationer

YUSEF

Danskfagligt forløb om opdragelsesvold og venskab

7. – 8. klasse

20-25 lektioner

JULIE

Danskfagligt forløb om psykisk vold og grænser

8. – 9. klasse

20-25 lektioner

ALBERTE

Danskfagligt forløb om kærestevold og isolation

9. – 10. klasse

20-25 lektioner

SAMFUNDSFAG

Samfundsfagligt forløb om vold mod børn

8. – 10. klasse

12-14 lektioner

PROJEKTOPGAVE

Inspirationsmateriale til projektopgave om vold

7. – 9. klasse

12-14 lektioner