Lærerguide

Introduktion til materialet

Inspirationsmateriale til jeres projektopgave om vold.

I materialets første kapitler finder I aktiviteter, der vil inspirere til valget af klassens overemne og til jeres individuelle valg af delemne, problemformulering, kilder og produkt i projektopgaver om vold. Der er også her, I finder aktiviteter, der kan hjælpe jer med at vælge, hvilken arbejdsform, der vil fungere bedst gennem jeres arbejdsproces med projektopgaven. I sidste kapitel finder I aktiviteter, der kan hjælpe jer med at forberede og gennemføre jeres præsentationer, og og som kan inspirere til evaluering af jeres arbejdsindsats gennem projektopgaverne om vold.

Er du lærer, så brug materialets indledende lærerguide her på siden.

Overordnet lærerguide til materialet

Brug også lærerguiden i introduktionen af hvert kapitel og i alle aktiviteter for en mere udførlig gennemgang af aktiviteternes form og formål. Her vil du også finde en liste over materialer, du skal medbringe til hver aktivitet.

Materialets aktiviteter har en samlet varighed af ca. 12-14 lektioner

Formålet med materialet er at inspirere til elevernes undersøgelser af og viden om vold gennem deres arbejde med projektopgaven. De korte aktiviteter vil åbne op for og samle elevernes refleksioner, undersøgelser og valg i deres arbejdsprocesser om vold.

Materialet består af korte aktiviteter og overskuelige inspirationsværktøjer, som kan anvendes enkeltvis eller i forlængelse af hinanden. Kapitel 1 omhandler klassens indledende valg af overemne og elevernes individuelle valg af delemne. Kapitel 2 inspirerer til elevernes valg af samarbejdsform og beskrivelse af problemformuleringer. I kapitel 3 vælger eleverne kilder, som de vil anvende i undersøgelsen af deres problemformuleringer, og det er også her eleverne inspireres til at vælge, hvilket produkt de vil producere i projektopgaven. Aktiviteterne i kapitel 4 forbereder eleverne på deres fremlæggelser og hjælper med at evaluere deres arbejdsindsats. Gennem materialets aktiviteter anvender eleverne denne synopsis.

Brug også lærerguiden i introduktionen af hvert kapitel og i alle aktiviteter for en mere udførlig gennemgang af aktiviteternes form og formål. Her vil du også finde links til de elev- og lærerark, der indgår i aktiviteterne.

I materialets aktiviteter møder eleverne oplysninger om vold, som kun de færreste af dem har erfaringer med. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at eleverne har forskellige forudsætninger, men at de deler erfaringer om relationer, grænser og hjælp, og om sprog, litteratur og kommunikation, som de i fællesskab kan anvende, udvikle og identificere sig med gennem deres arbejde.

Inspirationsmaterialet er tiltænkt elevernes obligatoriske projektopgave i 9. klasse, men materialet kan også sagtens anvendes i 7. eller 8. klasse, hvis formålet er at afprøve arbejdsformen, som knytter sig til den obligatoriske projektopgave. Materialet indeholder en variation af mundtlige, skriftlige, kreative og kropslige aktiviteter, hvor der veksles mellem samarbejdsformerne alene, par, grupper og fælles. I materialets bibliotek finder I et inspirationskatalog, som eleverne frit kan anvende, når de skal vælge kilder og produkter om vold. Informationer om kravene til projektopgaven findes i Bekendtgørelse om projektopgave. Find mere information om rådgivning og vold hos Bryd Tavsheden, og i de to videoer om vold og rådgivning i materialets bibliotek.