fbpx
FÅ HJÆLP
..
Forlad siden

Hvad gør vi?

Aktiv forebyggelse af børne- og kærestevold

Bryd Tavshedens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne-og kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt i ”Basen”, hvor børn og unge kan henvende sig for en personlig samtale.

Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det er svært at tale om for mange børn og unge. Vi opfordrer dem derfor til at bryde tavsheden, så de kan få hjælp til at bryde ud af voldsmønstret, og så de ikke tager volden med i deres voksenliv.

Vores rådgivning

Bryd Tavshedens rådgivning bygger på den meningsskabende og anerkendende dialog og har fokus på dine ressourcer og styrker. Du skal opleve, at du bliver taget alvorligt, og du skal føle dig mødt, set, hørt og forstået.

Målet er at hjælpe dig, som er udsat for vold i familien eller kæresteforholdet, til fra en ny position at anskue din historie og herigennem opnå motivation til udvikling af nye strategier for målrettet handling og problemløsning.

Med udgangspunkt i vores faglighed og store erfaringsgrundlag er vi nysgerrige og undersøgende. Vi møder dig som en ligeværdig medspiller og tager udgangspunkt i de ressourcer, du kommer med. Vi understøtter og motiverer dig til handling, idet vi gennem rådgivning hjælper dig til at finde dine egne ressourcer, se muligheder og opbygge håb.

Vores rådgivere har en stor socialfaglig viden samt viden om volds-, krise- og traumeteorier. De arbejder helhedsorienteret, systematisk og medinddragende. De er opmærksomme på din sikkerhed, kender lovgivningen på socialområdet og kan foretage balancerede risikovurderinger.

Værdigrundlag

Bryd Tavshedens arbejde er båret af et stærkt socialt og frivilligt engagement. Frivilligheden bygger på engagement, ansvarsfølelse og faglig involvering i sagen. En af de helt centrale værdier i den frivillige rådgivende indsats er rollen som fortaler for udsatte børn og unge.

Vi arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – for alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion. Vi mener, at hvert barn/ung er unik, hvorfor vi tager afsæt i den enkeltes egne erfaringer, ressourcer, ønsker/mål og interesser.

Vi værner om de unges rettigheder til et liv uden vold og til at bestemme over eget liv. Konkret betyder det, at vi har ansvar for, at deres stemmer bliver hørt, at sikre at der tages hensyn til deres perspektiver og demokratiske rettigheder, samt at der bliver sat ord på de følelser og holdninger, der er nødvendige, for at kunne give de råd og den vejledning, der passer til den enkelte.