Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

Vi arbejder for et Danmark uden børnevold og kærestevold

Vores mission er at motivere og give børn og unge i Danmark modet til at bryde tavsheden om børnevold og kærestevold.

VÆRDIGRUNDLAG

Bryd Tavshedens arbejde er båret af et stærkt socialt og frivilligt engagement i sagen. Frivilligheden bygger på involvering, ansvarsfølelse og høj faglighed. En af de helt centrale værdier i den frivillige rådgivende indsats er rollen som fortaler for udsatte børn og unge.

Vi arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – for alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion. Vi mener, at hvert barn/ung er unik, hvorfor vi tager afsæt i den enkeltes egne erfaringer, ressourcer, ønsker/mål og interesser.

Vi værner om de unges rettigheder til et liv uden vold og til at bestemme over eget liv. Konkret betyder det, at vi har ansvar for, at deres stemmer bliver hørt, at sikre at der tages hensyn til deres perspektiver og demokratiske rettigheder, samt at der bliver sat ord på de følelser og holdninger, der er nødvendige, for at kunne give de råd og den vejledning, der passer til den enkelte.

AKKREDITERET AF RÅDGIVNINGSDANMARK

Akkreditering og faglig sparring i RådgivningsDanmark. I august 2017 blev vi første gang akkrediteret af brancheforeningen, RådgivningsDanmark. Dette kvalitetsstempel af vores rådgivning har øget vores legitimitet over for såvel vores brugere som samarbejdspartnere.

Selve akkrediteringsprocessen har i høj grad bidraget til en kvalitetsudvikling af vores rådgivningstilbud. Desuden har RådgivningsDanmarks netværk og kvalitetsseminarer givet anledning til et større rådgivningsfagligt fællesskab og ikke mindst et større fælles grundlag for politisk interessevaretagelse på rådgivningsområdet. Akkrediteringen er gyldig i tre år, hvorfor vi skal igennem en genakkrediteringsproces i efteråret 2020.

Se vores Årsberetning her

I vores årsberetning kan du læse mere om, hvad vi har opnået og arbejdet med i 2023. Du kan downloade beretningen her til højre.

Hent årsberetning 2023 her