Hvad gør vi — Brydtavsheden
Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Hvad gør vi?

Hos BRYD TAVSHEDEN arbejder vi for et Danmark uden børne- og kærestevold.
Vores mission er at motivere og give børn og unge i Danmark modet til at bryde tavsheden om børnevold og kærestevold.

Nedenfor kan du læse mere om hvordan vi vil nå i mål med det.

Aktiv forebyggelse af børne- og kærestevold

Bryd Tavshedens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne-og kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt samtaleforløb skræddersyet til børn og unge, der enten er eller har været udsat for vold i de nære relationer.

Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det er svært at tale om for mange børn og unge. Vi opfordrer dem derfor til at bryde tavsheden, så de kan få hjælp til at bryde ud af voldsmønstret, og så de ikke tager volden med i deres voksenliv.

Værdigrundlag

Bryd Tavshedens arbejde er båret af et stærkt socialt og frivilligt engagement. Frivilligheden bygger på engagement, ansvarsfølelse og faglig involvering i sagen. En af de helt centrale værdier i den frivillige rådgivende indsats er rollen som fortaler for udsatte børn og unge.

Vi arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – for alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion. Vi mener, at hvert barn/ung er unik, hvorfor vi tager afsæt i den enkeltes egne erfaringer, ressourcer, ønsker/mål og interesser.

Vi værner om de unges rettigheder til et liv uden vold og til at bestemme over eget liv. Konkret betyder det, at vi har ansvar for, at deres stemmer bliver hørt, at sikre at der tages hensyn til deres perspektiver og demokratiske rettigheder, samt at der bliver sat ord på de følelser og holdninger, der er nødvendige, for at kunne give de råd og den vejledning, der passer til den enkelte.

Akkrediteret af RådgivningsDanmark

Akkreditering og faglig sparring i RådgivningsDanmark. I august 2017 blev vi akkrediteret af brancheforeningen, RådgivningsDanmark. Dette kvalitetsstempel af vores rådgivning har øget vores legitimitet over for såvel vores brugere som samarbejdspartnere.

Selve akkrediteringsprocessen har i høj grad bidraget til en kvalitetsudvikling af vores rådgivningstilbud. Desuden har RådgivningsDanmarks netværk og kvalitetsseminarer givet anledning til et større rådgivningsfagligt fællesskab og ikke mindst et større fælles grundlag for politisk interessevaretagelse på rådgivningsområdet. Akkrediteringen er gyldig i tre år, hvorfor vi skal igennem en genakkrediteringsproces i efteråret 2020.

RD_Akkrediteringslogo 2021-2024_CMYK