Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

HVAD ER VOLD?

OM VOLD

Vold kan have mange former og udtryk. Det er vold at blive slået, men det er også vold, hvis der bliver gjort skade på ens ting, hvis man bliver overvåget, eller hvis man gentagne gange bliver psykisk krænket.

Vold er en handling eller en trussel, som overskrider en persons grænser eller som skader, skræmmer eller smerter personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Vold kan have samme effekt på den eller de personer, der overværer eller overhører volden, som for den person der direkte udsættes for volden. Den voldsmæssige handling kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i ukontrolleret eller i afmagt.

Vold der begås mod et barn fra forældre eller andre omsorgspersoner bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Uanset typen af vold er den ødelæggende og kan forhindre barnet i udvikling af et positivt selvbillede.

Der er mange forskellige former for vold. De er alle ubehagelige på hver deres måde, og derfor er det vigtigt, at man søger hjælp, hvis man bliver udsat for vold. Volden kan sætte sig psykisk som angst eller som et traume, selv når volden er overstået. Fx kan Psykisk vold i form af verbal nedgørelse sætte sig som en konstant stemme i ens tanker, der er nedbrydende personens eget selvværd.

TYPER AF VOLD

Fysisk vold

Fysisk vold er fysiske handlinger, hvor du som person bliver krænket. Det kan være slag, spark, lussinger, at blive fastholdt, eller skubbet hårdt.

Men det kan også være frihedsberøvelse eller andre former for fysiske overgreb.

Seksuel vold

Seksuel vold er seksuelle handlinger som bliver gjort imod din vilje eller accept. Det kan være seksuel berøring eller andre seksuelle handlinger.

Det kan også være at blive tvunget til at overvære seksuelle handlinger mod ens vilje, som fx andre der har sex eller pornografisk indhold.

Du skal være særligt opmærksom på samtykkeloven. Den siger, at du ikke bare skal sige fra – du skal have sagt ja, for at sex eller seksuelle berøringer er okay.

Og det gælder også ALTID i et kæresteforhold.

Psykisk vold

Psykisk vold er den vold, der begås gentagne gange med ord, som søger at kontrollere, manipulere, nedgøre, tilsvine eller styre din adfærd og identitet.

Det er derfor ikke en hændelse, men noget der sker gentagne gange. Det du skal være særligt opmærksom på, er at den psykiske vold sætter sig som et usynligt mærke på din krop – man kommer til at tage det ind, og tro på det.

Psykisk vold kan handle om at blive styret af sin kæreste eller sine forældre og fx ikke selv få lov til at træffe sine egne valg, såsom hvilke venner man vil se og hvilket tøj, man ønsker at gå i.

Latent vold

Latent vold er ikke en vold, der udøves, men en form for stresstilstand, som opstår, når man frygter en eller flere af de andre voldsformer.

Når man ved, at ens kæreste går amok, hvis han/hun finder ud af noget, så går man hele tiden og er på vagt. Det niveau af stress man oplever, er så voldsom, at man har defineret det som en form for vold i sig selv.

Du må derfor ikke negligere, hvor meget det tærer på dig, hvis du oplever vold i dit parforhold.

Digital vold

Digital vold er når den seksuelle eller den psykiske vold foregår via et socialt medie. Hvis du fx oplever grænseoverskridende seksuelt sprog eller kontrollerende beskeder via Messenger, så er det digital vold.

Digital vold er også deling af private billeder eller filer.

Digital vold er også, hvis din kæreste krænker dit privatliv, ved fx at gå på dine sociale medier eller tjekke din telefon uden din accept eller viden, sletter dine kontakter eller lignende.

Materiel vold

Materiel vold er vold, der ikke udøves direkte mod dig som person, men mod dine ejendele.

Det kan være hvis din kæreste bevidst ødelægger din telefon, computer, tv eller andre ejendele for at gøre skade på eller straffe dig. Det kan også være ejendele som ikke nødvendigvis er særligt økonomisk værdifulde, men som har en personlig værdi for dig.

Det er derfor ikke afgørende, hvilken økonomisk værdi ejendelen har.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er handlinger som betyder, at du mister kontrol med dine egne penge. Det kan være alt fra, at du skal aflevere de penge, som du tjener, og dernæst må tigge og bede om at få lommepenge eller penge til mad. Du kan blive presset til at betale, låne penge ud eller optage lån.

Hvad er børnevold?

Hvad er kærestevold?

Forskellige typer af vold

Konsekvenser af vold

Når børn og unge oplever vold i opvæksten, vil deres liv oftest komme til at handle om overlevelse i stedet for udvikling. Vold kan have en negativ indflydelse på børns indlæring, følelsesliv, psykiske sundhed og tilknytning.

Børn og unge som er udsat for vold i familien eller i kæresteforholdet kan have koncentrationsbesvær, som kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse. De har ofte lavt selvværd, og nogen udvikler selvskadende adfærd.
De kan få problemer med angst, depression og stress og i yderste konsekvens kan det udvikle sig til PTSD (posttraumatisk stress syndrom) og personlighedsforstyrrelser.

Følger af vold er ofte skyld og skam, tab af identitet og en fornemmelse for egne grænser. Børn og unge som er udsat for vold påtager sig ofte ansvaret for den vold, de er udsat for, de har negative tanker om sig selv og begrænset tillid til andre. Vold kan bevirke forekomst af psykosomatiske symptomer, dvs. fysiske symptomer som fx hovedpine, ondt i maven og søvnproblematik, der stammer fra psykiske problemer.

Vold fra nære relationer, hvor ens grænser gentagne gange er blevet overtrådt og tilliden er blevet brudt, kan resultere i manglende evne til at knytte sig til andre på en god og hensigtsmæssig måde.

Hemmeligholdelse af volden kan medvirke til ensomhed, idet den voldsudsatte ofte forsøger at skabe afstand til andre for at undgå, at de kommer for tæt på og opdager volden. Det kan både være gennem en udadreagerende adfærd eller ved at gøre sig ’usynlig’.

Hver 6. ung
i 8. klasse

har været udsat for vold i hjemmet i løbet af det seneste år. Det svarer til 3 – 4 i hver klasse (SFI 2016).

15%
mellem 16 og 24 år

der er, eller har været, i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt fysisk (Epinion, 2017).

23%
mellem 16 og 24 år

der er, eller har været i et forhold, har på et tidspunkt oplevet at få deres grænser overtrådt psykisk (Epinion, 2017).

16.000 unge
kvinder og mænd

er det seneste år blevet udsat for fysisk kærestevold (SIF 2018).

Nogle børn er mere udsatte for grov vold end andre

Analysenotat fra Børnerådet nr. 2/2017:

  • Børn der vokser op i en familie med alkolhol- eller stofmisbrug
  • Børn der har en diagnose
  • Børn med en anden etnisk baggrund end dansk
  • Børn hvis familie er presset økonomisk

Læs mere om børnevold og kærestevold hos:

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for vold?

Vold mod børn er forbudt i Danmark, så hvis du har en mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for vold, har du som borger pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Du kan læse mere om underretning her.