Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

BRYD TAVSHEDEN INVITERER TIL

FAGKONFERENCE OM VOLDSUDSATTE DRENGE
Fredag den 13. januar 2023 kl. 13.00-16.00

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K

FORELØBIGT PROGRAM

12.30 check in og sandwich foran Salen (husk kryds ved sandwich ifm. tilmelding)

Velkomst

DEL 1:  Viden om voldsudsatte drenge

Hvordan forstår drenge den vold de udsættes for, samt hvilke barrierer og motivation har de for at søge hjælp. Det søger vi at blive klogere på i denne del, samt hvordan vi kan tilbyde bedre rådgivning af og kommunikation til målgruppen.

 DEL 2: Drenge bryder tavsheden

Hvordan sætter drenge selv ord på den vold de har været udsat for, og hvilke råd har de til aktører indenfor voldsområdet. Mød i denne del et drengepanel med tidligere voldsudsatte drenge og blive klogere på hvordan vi skal møde drenge når de søger hjælp.

 DEL 3: Paneldebat

Hvordan skaber vi bedre rådgivning og kommunikation målrettet voldsudsatte drenge, og hvordan arbejder vi sammen på tværs af forskellige organisationer for at nå volden til livs. I denne del møder du et fagpanel, som skal diskutere hvordan vi øger fokus på voldsudsatte drenge.

Afrunding og tak for i dag

16.00-17.00: Vin og netværk

Tilmeldingsblanket til Fagkonference om voldsudsatte drenge

Ved tilmelding af flere personer fra samme organisation, skal der blot udfyldes en tilmelding per person. Det er først-til-mølle-princippet, så skynd jer at melde jer til.

Du modtager en bekræftelse på din tilmelding på mail. Vi glæder os til at se dig!

Vidensprojekt om voldsudsatte drenge

BRYD TAVSHEDENs vidensprojekt om voldsudsatte drenge er en erfaringsopsamling, som belyser drenges oplevelser med vold og rådgivning. BRYD TAVSHEDEN er med projektet interesseret i at blive klogere på drenges forståelse af vold, samt hvilken motivation og barrierer der er for at søge hjælp.

Kun 11% af BRYD TAVSHEDENs henvendelser kommer fra drenge, hvorfor vi er særligt interesseret i at blive klogere på denne målgruppe. Vi håber, at indsigten i drenges egen forståelse og oplevelser med vold kan hjælpe os og andre organisationer inden for voldsområdet med at imødegå voldsudsatte drenge bedre, så de får den rette støtte til at bryde tavsheden om volden.

Rasmus er en af de få drenge, der har brudt tavsheden om vold.