Drengeprojekt — Brydtavsheden
Please accept marketing-cookies to watch this video.
FÅ HJÆLP
Forlad siden

Vil du dele din historie med os?

I et nyt vidensprojekt om voldsudsatte drenge, vil vi undersøge hvorfor langt færre drenge end piger søger hjælp når de bliver udsat for vold.

Kunne du tænke dig at hjælpe os med det?
Så læs mere og tilmeld dig nedenfor.

Vil du deltage i interviews?

Vi vil gennem interviews tale med drenge i alderen 13-24, der enten har været udsat for vold i hjemmet eller af en kæreste. Alle deltagere vil modtage honorar for deres deltagelse.

Al data vil blive behandlet fortroligt og alle deltagere vil blive anonymiseret.

Tilmeld dig eller ring og hør mere om projektet på:

60 38 58 00

Rasmus er en af de få drenge, der har brudt tavsheden om vold.

Vidensprojekt om voldsudsatte drenge

I BRYD TAVSHEDEN er det blot 11% af henvendelserne til vores rådgivningstilbud, der kommer fra drenge. Vi vil gerne blive klogere på, hvorfor det er sådan.

Vidensprojektet skal skabe et grundlag for, at BRYD TAVSHEDEN kan målrette oplysningsindsatser, rekrutteringskanaler og rådgivningstilbud. For at skabe dette grundlag vil vidensprojektet fokusere på tre overordnede undersøgelsesspørgsmål:

1. Hvordan forstår drenge den vold, de er udsat for?
2. Hvorfor søger så få voldsudsatte drenge rådgivning og hvad afholder dem fra at søge hjælp?
3. Hvordan får Bryd Tavsheden drengene til at henvende sig, og hvordan bliver vi bedre til at møde drengene, når de har taget kontakt?