Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

VIDENSPROJEKTER

Vidensprojekter i BRYD TAVSHEDEN

I Bryd Tavsheden er vi konstant optaget af at blive klogere på vores målgruppe, så vi kan tilbyde den helt rigtige hjælp og støtte.

Her kan du læse mere om Bryd Tavshedens vidensprojekter og rapporter. Vi har blandt andet haft fokus på voldsudsatte drenge og hvorfor mange drenge ikke søger hjælp og vi er i gang med et projekt, hvor vi undersøger behovet for et efterværn til børn og unge, der har været på krisecenter.

En lysere fremtid for børn og unge efter krisecenter

Hvert år kommer omkring 2000 børn og unge med deres mor på krisecenter efter at have levet i et hjem med vold. Det er i dag ikke en del af lovgivningen, at unge sikres hjælp efter endt krisecenterophold til trods for, at mange unge oplever langvarige skadevirkninger af volden ind i ungdomslivet.

I BRYD TAVSHEDEN har vi derfor startet et nyt projekt, som skal undersøge behovet for og indholdet i en ny efterværnsindsats til unge, der har været på krisecenter med deres mor. Det gør vi ved at snakke med dem, der ved mest om det nemlig de unge selv og derudover snakker vi med eksperter og fagpersoner. Undersøgelsen skal danne grundlag for, at vi udvikler og tester en ny efterværnsindsats til unge i Bryd Tavsheden.

Har du selv, eller kender du unge, der har været på krisecenter?

For spørgsmål eller bidrag kontakt Bjørg Rasmussen på

Drenge bryder tavsheden

I BRYD TAVSHEDENs rådgivning oplever vi, at langt færre drenge end piger søger hjælp, når de er udsat for vold. I løbet af 2021/2022 har vi derfor afviklet et kvalitativt vidensprojekt “Drenge bryder tavsheden”, som sætter fokus på drenges forståelse af vold, samt deres barrierer og motivation for at søge hjælp.

Vidensprojektet viser, at voldsudsatte drenge oplever barrierer for at søge hjælp, som blandt andet knytter sig til en frygt for ikke at blive troet på og taget alvorligt, samt en klar forventning om at man som dreng/mand skal klare sine egne udfordringer selv. Mange af drengene i undersøgelsen beskriver, at de først søger hjælp når de “rammer bunden” med angstanfald, indlæggelser på psykiatrisk afdeling eller har selvmordstanker. Derudover beskriver flere af drengene, at en tillidsperson, og herunder en ven, lærer, træner eller lignende har spillet en central rolle i at række ud efter hjælpen.

I BRYD TAVSHEDEN ønsker vi, at blive bedre til at kommunikere til og rådgive voldsudsatte drenge. Derfor har vi siden afslutningen på vidensprojektet haft fokus på at målrette kommunikation til drenge, samt skabe bedre rådgivningstilbud til målgruppen.

Er du interesseret i at læse mere om vidensprojektet “Drenge bryder tavsheden”, kan fagrapporten hentes her:

Rasmus er en af de få drenge, der har brudt tavsheden om vold.