Få hjælp Forlad siden Chatten er åben

Årets Kreative Konkurrence er afviklet med stor succes, og vinderne offentliggøres nedenfor og på Instagram.

Tusind tak for jeres bidrag!

OG VINDERNE I 2023 ER…

7-9. klasser:

FØRSTEPLADS – Stopmotionfilmen ‘BRYD TAVSHEDEN’ af 9. Piratfisk på Trekronergade Freinetskole i København

ANDENPLADS – Collage uden navn af 9. Piratfisk på Trekronergade Freinetskole i København

10. KLASSER & UNGDOMSUDDANNELSER 

FØRSTEPLADS – Kampagnevideo uden titel af Gruppe 1-elever fra 3. G. på Virum Gymnasium

ÁNDENPLADS – Teksten ‘Hjælp’ af 10. klassecenteret på Nymarkskolen i Svendborg

Og vinderne af #KK23 er...

1. pladsen

10. klasse & Ungdomsuddannelser

3G Mediefagshold, Virum Gymnasium

1. pladsen

7. – 9. klasse

9. Piratfisk, Trekronergade, Freinetskole

2. pladsen

10. klasse & Ungdomsuddannelser

Nymarkskolen 10. kl. center

2. pladsen

7. – 9. klasse

9. Piratfisk, Trekronergade, Freinetskole

Hvordan hjælper vi de drenge, der udsættes for kærestevold?

I konkurrence 2023 har BRYD TAVSHEDEN sammen med Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet fokus på drenge, der udsættes for kærestevold.

Vold mod drenge er tabubelagt, og vejen til hjælp er fyldt med barrierer.

At skulle nedbryde tabuer før man bryder tavsheden kan gøre det svært for den enkelte at identificere vold, anerkende sig selv som voldsoffer og søge hjælp.

Det vil vi gerne ændre på.

NÅR MÆND DE GRÆDER

Mange af dine elever indgår i disse år i deres første kæresteforhold. For de fleste indebærer det gode oplevelser og erfaringer. Men undersøgelser viser, at der i nogle forhold opstår psykisk eller fysisk vold, og at det er svært at bryde ud af sådan et forhold. Og både piger og drenge kan være udsat. Alene fokusset på psykisk vold – og herunder både digital og seksuel vold – har nemlig været med til at skubbe til billedet af, hvem der udøver vold mod hvem.

Vold mod drenge og mænd er fortsat tabubelagt og drengene oplever flere barrierer for at søge hjælp, bl.a. fordi de har svært ved at se sig selv som ofre, og de føler sig skamfulde og alene. Desværre viser undersøgelser, at mange drenge har en følelse af, at omgivelserne ikke anerkender den vold, de oplever. Hvordan hjælper vi drenge, der udsættes for vold af sin kæreste?

Fakta om drenge og kærestevold

  • Unge i alderen 16-24 år er næsten dobbelt så udsatte for vold og overgreb som resten af befolkningen.
  • 2% af unge kvinder og 1,7% af unge mænd har oplevet fysisk partnervold det seneste år, mens 6,9 % af unge kvinder og 2,9 % af unge mænd har oplevet psykisk partnervold det seneste år.
  • 12,4 % af unge kvinder og 2,5 % af unge mænd har oplevet seksuelle overgreb, mens 20,2 % af unge kvinder og 4,5 % af unge mænd har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.
  • Det antages, at cirka 5.500 unge mænd og 10.000 unge kvinder i alderen 16-24 år årligt udsættes for fysisk kærestevold. Det svarer til, at hver tredje ung, der bliver udsat for vold i et kæresteforhold, er en dreng/ung mand.
  • På trods af denne kønsfordeling viser erfaringerne, at kun 11 % af henvendelserne i rådgivning kommer fra drenge. Det vidner om, at en stor gruppe af voldsudsatte drenge ikke bliver opdaget og får hjælp.
  • Viden om vold er vigtigt. Undersøgelser viser, at jo mere man ved om vold, jo mere finder man det uacceptabelt. Og jo mere man finder det uacceptabelt, des større er sandsynligheden for, at man hjælper.

Alt for mange unge udsættes for vold fra deres kæreste. Volden kan være fysisk, psykisk eller seksuel. Historisk set har vi i Danmark været vant til at se på kvinden som voldsudsat og manden som voldsudøver. Det er desværre en stereotyp, som er sejlivet, og som er med til at præge de relationer og de normer, vi alle sammen lever efter. Den forståelse rammer drenge og mænd, der udsættes for vold. De er bange for, at andre ser dem som ’u-mandige’, hvis de deler, at de er udsat for vold. Det kan være rigtigt svært for den, der er udsat for vold, at sige fra og bryde ud af det voldelige forhold. Derfor er det vigtigt, at vi anerkender, at man som dreng kan være voldsudsat, ligesom det er vigtigt, at flere drenge får hjælp. Vold er ikke et privat anliggende men et fælles. Det kræver, at vi har viden om vold, at vi taler om det, og vi handler på det.