Lærerguide

Introduktion til forløbet

Al vold er ulovlig. Derfor skal børn, der oplever vold, beskyttes af loven. Det er børnenes ret. Og det er samfundet og de voksnes pligt og ansvar at beskytte børn mod al vold.

Flere end hver femte elev i 8. klasse har været udsat for fysisk vold i hjemmet det seneste år. Næsten hver fjerde elev i 8. klasse har været udsat for en eller flere former for psykisk vold (Børns Vilkår 2022).

Er du lærer, så brug forløbets indledende lærerguide her på siden, hvor du præsenteres for vigtige informationer om forløbet.

Overordnet lærerguide til forløbet

Brug også lærerguiden i introduktionen af hvert kapitel og i alle aktiviteter for en mere udførlig gennemgang af forløbets mål, formål og aktiviteter. Her vil du også finde en liste over materialer, du skal medbringe til hvert kapitel og aktivitet.

Forløbet har en varighed af ca. 12-14 lektioner

Forløbets kapitler og aktiviteter er skabt i sammenhæng og med en progression, hvor eleverne i kapitel 1 tager stilling til politiske problemstillinger om vold mod børn og kommer med forslag til handlinger. I kapitel 2 analyserer eleverne kilder og producerer samfundsfaglige metoder om vold mod børn. I kapitel 3 tager eleverne stilling til, hvordan de selv og alle andre kan handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger om vold mod børn.

Gennem forløbet tilegner eleverne sig viden om vold mod børn, som kun de færreste af dem har erfaringer med. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at eleverne har forskellige forudsætninger, men at de deler erfaringer om relationer, grænser og hjælp, og om sprog, kilder og kommunikation, som de i fællesskab kan anvende, udvikle og identificere sig med gennem forløbet.

Forløbet indeholder en variation af mundtlige, skriftlige, kreative, kropslige, remedierende og producerende aktiviteter, hvor der veksles mellem samarbejdsformerne alene, par, grupper og fælles. Alle forløbets lærer- og elevark kan du finde og printe fra lærerguiden på introduktionssiden til hvert kapitel. Der bliver også linket til alle ark i de enkelte aktiviteters mere udførlige lærerguides. I biblioteket finder du et overblik over ark og tekster i forløbet. Under Inspiration til prøven finder du en vejledende oversigt over tekster og og andre udtryksformer om vold, der kan anvendes til inspiration til elevernes prøve i samfundsfag.

Formålet med forløbet er, at fremme elevernes viden om vold mod børn gennem indlevelse i og undersøgelse af samfundsfaglige kilder og problemstillinger. Det er målet, at eleverne opnår forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, hvor alle borgere påvirkes af og kan påvirke samfundet. Sidst men ikke mindst er det målet, at eleverne opnår viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundsrelevante problemstillinger om vold mod børn gennem tre af de samfundsfaglige kompetenceområder:

  • Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger og komme med forslag til handlinger.
  • Samfundsfaglige metoder: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.
  • Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Forløbets færdigheds- og vidensmål finder du i lærerguiden i introduktionen til hvert kapitel.

Find mere information om rådgivning og vold på Bryd Tavshedens hjemmeside og i videoer om vold og rådgivning i forløbets bibliotek.