Lærerguide

Det, de voksne siger

Forældreansvarsloven skal sikre, at forældre passer godt på og beskytter deres børn. Men hvad kender jeres forældre mon til forældreansvarsloven? Hvad mener de om klassens vedtagne tillæg? Og hvilke ændringer ville de selv gerne have tilføjet i forældreansvarsloven?

Lærerguide

Eleverne interviewer deres forældre om forældrenes viden og holdninger til forældreansvarsloven. Undervejs i interviewet viser eleverne klassens vedtagne lovændringer til forældrene, så også de kan tage stilling til ændringernes betydning for både børn og forældre.

Eleverne deler efterfølgende deres oplevelser med at interviewe forældrene, og deres refleksioner over betydningen af den demokratiske proces, der er forbundet med lovændringer i Danmark.

  1. Print Elevark 1 til alle elever.
  2. Eleverne skal bruge telefon, når de interviewer deres forældre. Alle skal have et billede på telefonen af klassens vedtagne tillæg til forældreansvarsloven.

Alene

  1. Brug Elevark 1, når du interviewer dine forældre om forældreansvarsloven.
  2. Skriv dine forældres svar i elevarket undervejs i interviewet eller optag interviewet med appen Memoer på din telefon, så du kan udfylde elevarket bagefter.
  3. Medbring billedet af klassens vedtagne lovændringer af forældreansvarsloven, så du kan bruge det i interviewet.

Fælles 

  1. Tal i klassen om jeres oplevelser af at interviewe jeres forældre om forældreansvarsloven.
  2. Tal også om, hvilket udbytte I har af at interviewet jeres forældre. Afspil gerne flere dele af jeres interviews i klassen og læs vigtige udtalelser højt, der underbygger jeres udbytte.
  3. Tal til sidst om, hvilke fordele og ulemper der kan være ved den demokratiske proces, når et lovforslag om børns rettigheder og forældres pligter skal vedtages i Danmark.