Lærerguide

Opråb!

Bryd Tavsheden har henvendt sig til jeres klasse. I skal stå i spidsen for deres nye posterkampagne, der skal skabe opmærksomhed om børns rettigheder og voksnes pligter i forbindelse med vold i børn og unges nære relationer.

Brug klassens undersøgelsesresultater og jeres viden om vold, Bryd Tavsheden og formidling til at råbe politikerne op, så I kan være med til at skabe forandring i vores samfund.

Lærerguide

Eleverne kan få brug for rekvisitter til deres kampagneproduktioner. Derfor kan aktiviteten med fordel strækkes over to dage. Eleverne omsætter og evaluerer deres oplevelser af forløbet gennem produktion af kampagneposters. Eleverne omsætter viden om vold, rådgivning, samfundsfaglig metode, magtens tredeling og påvirkning af den politiske dagsorden gennem formidling af kampagnematerialer om vold i hjemmet.

 1. Print Elevark 4 til alle elever.
 2. Medbring post-it til jeres valg af klassens bedste kampagne og tape til udstilling af elevernes posters. Eleverne skal bruge computer. Alle posters printes i farver og i A3.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Tal om, hvordan I kan bruge jeres viden fra forløbet i produktion af en posterkampagne for Bryd Tavsheden:
  • Kapitel 1 om lovgivning, rettigheder og straf.
  • Kapitel 2 om undersøgelsesdesign og samfundsfaglige kilder og metoder.
  • Kapitel 3 om formidling af viden og påvirkning af den politiske dagsorden.
 3. Tal om, hvordan I kan bruge klassens undersøgelses resultater:
  • Hvilken viden fra klassens undersøgelse overraskede jer mest?
  • Hvilken viden kan være med til at ændre rettighederne for børn og unge, der er udsat for vold?
  • Hvilken viden kan påvirke den politiske dagsorden?
  • Hvilken faktuel viden, statistisk materiale og valide dele af jeres egen og andres undersøgelser kan medføre handling og forandring?
 4. Brug Elevark 4 og kommunikationsmodellen heri, når I planlægger jeres posterkampagne. Udfyld først kolonnen vores valg:
  • Hvem er posterkampagnens modtagere?
  • Hvilke resultater fra klassens undersøgelse vil I anvende i kampagnen?
  • Hvilken viden om vold vil være relevant og fængende at anvende i kampagnen?
  • Hvilken stemning vil I benytte i kampagnen for at appellere til modtagerne? Humor, sorg, frygt eller oplysning?
  • Hvad er kampagnens budskab?
  • Hvilken effekt ønsker I af kampagnen?
 5. Udfyld nu kolonnen vises visuelt med tegn i posteren, der skal vise afsender, modtager, undersøgelsesresultater, viden, stemning, budskab og ønsket effekt.
 6. Beslut om jeres posterkampagne skal bestå af en eller to posters. Udfyld anden side i elevarket om poster 2, hvis I vælger at lave to. Her skal I være bevidste om samspil og modspil i de to posters.
 7. Producer nu jeres posterkampagne. Kravene til jeres endelige produkt er:
  • Der skal tydeligt indgå viden, som I har tilegnet jer i forløbet.
  • Der skal tydeligt indgå resultater fra klassens undersøgelse.
  • Det skal tydeligt fremgå, hvilken påvirknings- og formidlingsstrategi, I har valgt at bruge ud fra kommunikationsmodellen.
 8. Færdiggør jeres posterkampagne og print den i A3. Den bedste kampagne kåres om lidt i klassen.

Fælles

 1. Udstil alle posterkampagner ved klassens fælles fernisering.
 2. Bevæg jer rundt og oplev kampagnerne sammen.
 3. Vælg hver især den kampagne, som I vurderer, vil påvirke den politiske dagsorden mest ved at medføre størst forandring og handling. Placer en post-it på siden af den valgte kampagne.
 4. Tal i klassen om den posterkampagne, der har fået flest stemmer:
  • Hvorfor har kampagnen vundet?
  • Hvilke tegn er der på afsender, budskab og modtager i kampagnematerialet?
  • Hvilken påvirkning ønsker kampagnen at skabe? Lykkes det?
  • Hvilke tegn ser I på kampagnens afsender, budskab og modtager?
  • Hvordan kommunikeres viden om vold og klassens undersøgelsesresultater?

Fælles

 1. Tal i klassen om, hvad I har lært i forløbet om:
  • Vold i børn og unges nære relationer.
  • Politiske problemstillinger og muligheder for at forandre vores samfund gennem deltagelse i den politiske debat.
  • Voksnes pligt til at beskytte børn mod vold.
  • Den demokratiske proces om lovgivning og straf i forbindelse med vold i børns nære relationer.
  • Samfundsfaglige kilder og metoder.
  • Etiske spilleregler i forbindelse med planlægning, udførsel og evaluering af et undersøgelsesdesign.
  • Statistisk fremstilling og formidling.
  • Sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger i forbindelse med vold i børns nære relationer.
  • Aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden.