Lærerguide

Børns ret til beskyttelse

Det er både et barns ret og forældrenes pligt, at forældrene beskytter deres barn. Det står i loven. Men hvad betyder teksten i Bekendtgørelse af forældreansvarsloven for barnet og for forældrene?

Lærerguide

Eleverne får indblik i, hvordan formelle tekster er formuleret, når de i fællesskab undersøger og analyserer Bekendtgørelse af forældreansvarsloven. Efterfølgende producerer eleverne plakater, hvor de formidler forslag til tilføjelser i bekendtgørelsen. Plakaterne udstilles, mens eleverne formidler deres vigtigste synspunkter som lovforslag, der vedrører børns ret og forældres pligt til at beskytte børnene. Afslutningsvis stemmer eleverne, på demokratisk vis, om hvilke af deres lovforslag, der kan vedtages.

Forbered eleverne på deres hjemmearbejde til aktiviteten Det, de voksne siger.

 1. Print Lærerark 1, så der er et udsagn til hver elev.
 2. Medbring A3 papir og farver til elevernes plakater. Eleverne kan også vælge at producere plakaterne digitalt, og herefter printe dem ud i A3.

Fælles

 1. Fordel uddragene fra forældreansvarsloven mellem jer. I får uddragene af jeres lærer.
 2. Gå rundt i lokalet, find en makker og læs jeres udsagn op for hinanden.
 3. Find sammen frem til en forståelse af begge jeres uddrag af forældreansvarsloven.
 4. Find en ny makker og gentag aktiviteten.
 5. Del i klassen jeres vigtigste nye viden om forældres ansvar.
 6. Læs sammen § 1, 2 og 4 i Bekendtgørelse af forældreansvarsloven.
 7. Tal om, hvilke rettigheder barnet har ud fra forældreansvarsloven.
 8. Tal også om, hvilke pligter forældrene har ud fra forældreansvarsloven.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Skriv et lovforslag til en ny § til forældreansvarsloven. Forslaget skal være jeres vurdering af forældres forpligtelse til at beskytte og passe endnu bedre på deres børn. Overvej, om der er noget i jeres liv, I savner, at jeres forældre bliver mere forpligtet på at beskytte jer mod, eller hvor de forpligtes til at passe på jer på en ny måde.
 3. Lav en plakat, der præsenterer jeres lovforslag. I kan producere plakaten på papir eller digitalt, så den kan præsenteres på A3-papir eller whiteboard for resten af klassen.

Fælles

 1. Udstil jeres plakater i klassen eller et andet synligt sted på skolen.
 2. Præsenter jeres plakater, mens I lytter til hinandens argumenter for jeres lovforslag om ny § i forældreansvarsloven.
 3. Stem om, hvilke af jeres lovforslag, der kan vedtages. Der skal være et demokratisk flertal for, at jeres lovforslag vedtages.
 4. Skriv klassens endeligt vedtagne lovændringer på en fælles plakat og hæng den op et synligt sted. I skal alle tage et billede af klassens lovforslag, som I skal bruge senere.