Lærerguide

Lyden af vold

Hos Bryd Tavsheden henvender børn og unge sig hver dag for at søge hjælp og rådgivning. Nogen af dem har været udsat for vold i hjemmet.

I podcasten Lyden af vold fortæller Mohammed, hvordan han har været udsat for vold. Sociologen Aydin Soei, der også deltager i podcasten, sætter ord på, hvordan unge voldsofre kan komme videre i livet.

Lærerguide

Eleverne udvider deres viden om vold i børn og unges nære relationer gennem en auditiv oplevelse. Podcasten Lyden af vold handler om opdragelsesvold, men også om, hvordan unge, der er udsat for vold, kan komme videre. Eleverne arbejder mundtligt med udsagn om podcasten, hvor de sammen formulerer og fuldender de sætningsstartere, som du bringer ind i aktiviteten.

  1. Print sætningsstarterne i Lærerark 4, så der er en til hver elev.
  2. Klip sætningsstarterne ud og fordel dem mellem eleverne.

Fælles

  1. Lyt til podcasten:
  1. Fordel sætningsstarterne fra jeres lærer mellem jer, og stil jer i en rundkreds.
  2. Gå ind i midten, hvis I har sætningsstarter 1. Elever i midten læser sætningsstarter 1 op, hvorefter I drøfter, hvordan I vil fuldende sætningen. I behøver ikke være enige, men I skal svare i forlængelse af hinandens svar. De af jer, der står ude i rundkredsen må herefter supplere.
  3. Gentag aktiviteten med de øvrige sætningsstartere.
  4. Tal i klassen om, hvilke dilemmaer Mohammed stod i, mens han var udsat for vold. Tal også om, hvordan sociologen Aydin Soei ville rådgive Mohammed i denne situation.