Lærerguide

Introduktion til kapitel 2

I kapitel 2 får I indsigt i, hvordan børn kan opleve fysisk og psykisk vold i hjemmet. I undersøger, hvordan samfundsfaglige kilder og metoder kan videreformidle børns oplevelser med vold.

I analyserer data, der viser, hvor mange børn i Danmark, der oplever vold i hjemmet, og hvilke grupper af børn, der er i størst risiko for at blive udsat for vold. Afslutningsvis designer, gennemfører og formidler I jeres egen fælles undersøgelse af, hvordan forskellige køn kan opfatte vold forskelligt.

Overordnet lærerguide til kapitel 2

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 2 har en varighed af ca. 4-5 lektioner

I aktiviteten At opleve vold i hjemmet samtaler eleverne om voldsformer, når de opdeler eksempler på vold i hjemmet i tre kategorier. Støt eleverne med at definere fysisk og psykisk vold. Psykisk vold defineres ved psykisk, grænseoverskridende og krænkende adfærd, der gentages flere gange over længere tid. Fysisk vold defineres ved fysisk, grænseoverskridende og krænkende adfærd – også uden gentagelser. Når eleverne bliver bedt om at rangere eksemplerne, er det samtaler og refleksioner, der er formålet. Hjælp eleverne med inddelingen først i grupper om de tre kategorier fysisk vold, psykisk vold og at overvære vold. Og efterfølgende med inddelingen af matrixgrupper, hvor mindst en elev fra hver af de første grupper deltager.

I aktiviteten Undersøgelse om vold undersøger eleverne i fællesskab afsender, modtager, formål, tekst og diagrammer i en folder fra Børnerådet om vold i hjemmet. Efterfølgende undersøger de parvis folderens statiske materiales formuleringer og visuelle formidling. Hjælp eleverne, hvis de får brug for det, når de skal omregne svarprocent i diagrammerne til antal personbesvarelser. Afslutningsvis taler I i klassen om undersøgelsernes resultater og folderens formidlingsformer gennem tekst og diagrammer. Fold gerne samtalen ud om statistikker og undersøgelsers validitet.

I aktiviteten Voldsmønstre undersøger eleverne samfundsfaglige kilder og metoder, når de sammen reflekterer over, hvilken betydning sociale og kulturelle forhold har på, hvilke familier der er i særlig risiko for at opleve vold i hjemmet. Vær særligt opmærksom på sårbare elever, når du inddeler eleverne i de tre grupper: 1. Hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug, 2. Børn med diagnoser, 3. Etnisk oprindelse. Sørg for, at sårbare elever altid har mulighed for at trække sig fra aktivitetens samtaler. Gruppe 3 skal læse og analysere en del mere til end gruppe 1 og 2.

I aktiviteten Drenge og vold arbejder eleverne med kønnenes forskellige opfattelser af vold. Gennem overvejelser om undersøgelsesdesignets indhold som afgrænsning af emne, spørgsmålsformulering, undersøgelsesmetoder, svarmuligheder, formidling af undersøgelsen, anonymisering, databehandling og validitet tilegner eleverne sig viden om kønnenes måske forskellige måder at opleve vold på, samtidig med at de lærer om statistik og andre samfundsfaglige metoder. For at eleverne får det fulde udbytte af aktiviteten, er det nødvendigt, at flere klasser på årgangen deltager i undersøgelsen. Da undersøgelsen er digital og anonymiseret, vil den ikke være tidskrævende at gennemføre, når først alle deltagere har hentet koden til undersøgelsen og besvaret den på deres telefon. Undersøgelsen skal indledes med et spørgsmål om, om deltageren er dreng, pige eller andet.

  1. Print Lærerark 3 i A3 og klip alle eksemplerne på vold ud. Hæng dem op i klassen før første aktivitet.
  2. Print Elevark 2 til matrixgrupperne og Elevark 3 til de tre grupper.
  3. Eleverne skal bruge computer og telefon. Medbring sakse.

Kompetencemål:

  • Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger.
  • Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder.