Lærerguide

Brainstorm om delemner

Nu, hvor I har klassens overemne om vold på plads, skal I hver især vælge et individuelt delemne, der optager jer, og som I gerne vil vide mere om. Bliv inspireret og del alle jeres gode ideer om interessante emner om vold, før I vælger jeres individuelle delemner.

Lærerguide

Eleverne deler ideer, der kan anvendes til valget af deres individuelle delemne. Brug klassens samtaler om vold og valg af overemne, når eleverne inspireres til deres individuelle valg af delemne. Deltag gerne selv i aktiviteten, der sagtens kan foregå udendørs.

 1. Print Lærerark 3.
 2. Medbring en saks og noget at skrive med. Klip de endelige delemner ud fra Lærerark 3, når I har tilføjet og fjernet delemner i første del af aktiviteten.

Fælles

 1. Lav en brainstorm på tavlen, hvor I skriver alle de delemner, som I kan komme på, der kan passe under klassens overemne om vold.
 2. Sæt hver især ring om tre delemner, der virker spændende.
 3. Tilføj de ni mest populære delemner fra tavlen i Lærerark 3 og kassér de underemner i arket, som I vurderer ikke passer til klassens overemne.
 4. Klip delemnerne i arket ud og fordel dem mellem jer.
 5. Placer jer i en dobbeltcirkel.
 6. Indhent ideer hos jeres makker i dobbeltcirklen om det delemne, I har fået tildelt. Husk alle de ideer I hører, så I kan præsentere dem for klassen senere.
 7. Behold jeres tildelte delemner, når den yderste cirkel går til venstre mod en ny makker, der supplerer med nye ideer til delemnet.
 8. Gentag øvelsen tre til fire gange, så I får samlet flere forskellige ideer ind.
 9. Fordel jer nu i en stor cirkel. Gå på skift ind mod midten og præsenter de ideer I har modtaget om jeres tildelte delemner.
 10. Modtag og giv nye ideer til delemnerne, når de på skift bliver præsenteret i cirklen.