Lærerguide

Mine kilder og mit produkt

Beslut jer for, hvilke kilder I vil bruge, og hvilke undersøgelsesmetoder, der kan hjælpe jer med at besvare jeres problemformuleringer. Vælg også, hvilket produkt I hver især vil fremstille, før I deler jeres valg med resten af klassen.

Lærerguide

Eleverne tager nu endeligt stilling til, hvilke kilder de vil anvende for at kunne besvare deres problemformuleringer. De vælger også, hvilket produkt de vil producere for at formidle et svar på deres delemne og problemformulering om vold.

Eleverne bliver afslutningsvis bedt om at udfylde tidsplanen i deres synopsis. Her vil det være nødvendigt, at du rammesætter deres mulige tidsforbrug med projektopgaven ud fra skolens planlægning af opgavens varighed.

Alene

 1. Forbered dig på at kunne forklare:
  • Hvilke kilder du vil bruge, og hvilke undersøgelsesmetoder du vil anvende i din projektopgave.
  • Hvordan du forventer, at kilderne kan hjælpe dig med at svare på din problemformulering om vold.
  • Hvordan dit produkt kan udfordre dig.
  • Hvordan dit produkt kan formidle et svar på din problemformulering.
  • Hvordan du vil vise og bruge dit produkt i din fremlæggelse.

Fælles

 1. Brug jeres udfyldte model i Elevark 2, når I bevæger jer rundt mellem hinanden.
 2. Find en makker.
 3. Vis hinanden, hvilke brugbare kilder I har valgt og tal om:
  • Hvilke kilder I vil bruge, og hvilke undersøgelsesmetoder I vil anvende.
  • Hvordan I forventer, at kilderne kan hjælpe jer med at svare på jeres problemformuleringer om vold.
 4. Find en ny makker.
 5. Vis hinanden, hvilket realistiske produkter I vil fremstille og tal om:
  • Hvordan jeres produkter kan udfordre jer.
  • Hvordan jeres produkter formidler et svar på jeres problemformuleringer.
  • Hvordan I vil vise og bruge jeres produkter i jeres fremlæggelser.
 6. Gentag øvelsen, så I får talt med flere om jeres valgte kilder og produkt.

Alene

 1. Skriv i din synopsis, hvilke kilder du vil anvende. Skriv også, hvad du forventer, at kilderne kan give dig svar på.
 2. Beskriv dit produkt i din synopsis. Skriv også, hvilke materialer du skal bruge, og hvordan du vil skaffe materialerne.
 3. Beskriv også, hvordan du vil formidle dit delemne og din problemformulering med dit produkt.
 4. Udfyld tidsplanen i din synopsis ud fra de aftaler du har lavet med din lærer og din sparrings- eller samarbejdspartner.