Lærerguide

Evaluering af arbejdsindsats

Når I nu har fremlagt jeres projektopgaver, venter I kun på jeres lærers bedømmelse af jeres arbejdsindsats, produkt og fremlæggelse. Mens I venter på jeres bedømmelser, skal I nu selv vurdere jeres arbejdsproces.

Lærerguide

Læs påstandene i aktiviteten op, mens du holder dem skjult for eleverne. Du kan afslutte aktiviteten ved at vise din samlede vurdering af klassens arbejdsindsats med fingrene, og lade eleverne forklare eller forsvare dit valg.

Alene

 1. Vurder din arbejdsproces på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig. Vis med dine fingre, hvor enig du er, når din lærer læser påstandene op:
  • Jeg har arbejdet selvstændigt, koncentreret og engageret.
  • Jeg har overholdt de aftaler om arbejdsformer, jeg har skrevet i min synopsis.
  • Jeg har anvendt kilder, der har givet mig brugbare informationer.
  • Jeg har været fordybet i undersøgelsen af min problemformulering.
  • Jeg har fået det bedste ud af min arbejdsproces.
  • Jeg traf et godt valg om min arbejdsform.
  • Jeg har anvendt den afsatte tid til projektopgaven fornuftigt.
  • Jeg har fået meget større viden og interesse for mit delemne.