Lærerguide

Brugbare kilder og realistisk produkt

Om en kilde er brugbar, afhænger helt af jeres valg af delemne og problemformulering. Men kildens anvendelsesmuligheder afhænger også af, hvordan I bedst kan lide at undersøge. Hvilket produkt I skal producere afhænger af, hvordan I arbejder bedst, og hvilke interesser og styrker I har.

Lærerguide

Tal med eleverne om, hvilke kilder, undersøgelsesmetoder og produkter, der kan være relevante at bruge og producere. Eleverne skal vejledes i et realistisk valg – både i forhold til kompetencer, økonomi og tidsforbrug. I materialets bibliotek finder I forslag til kilder og produkter. Det kan være kampagnematerialer, fiktion og informationsmateriale, samt links til relevante hjemmesider, der kan inspirere til kilder og produkter om vold.

 1. Print Elevark 3 til hvert makkerpar.
 2. Medbring sakse.

Fælles

 1. Tal i klassen om:
  • Hvilke kilder kan være brugbare i besvarelsen af problemformuleringer om vold?
  • Hvordan anvender man en kilde korrekt?
  • Hvilke undersøgelsesformer er gode, og hvilke er mindre gode?
  • Hvordan kan kilder, metoder og arbejdsformer fra fagene inddrages for at svare på jeres problemformuleringer om vold?
  • Hvad kan et realistisk og formidlingsstærkt produkt om vold være?

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Præsenter først jeres fire udfyldte felter i modellen på anden side i Elevark 2 for hinanden.
 3. Klip alle ord i Elevark 3 ud og fordel dem på bordet mellem jer.
 4. Træk på skift et ord og tal om, hvorvidt ordet kan være en brugbar kilde, et realistisk produkt eller måske begge dele i jeres projektopgaver. Hvis I vurderer, at ordet kan være brugbart som kilde, produkt eller begge dele i en af jeres projektopgaver, lægger I ordet på det valgte felt i jeres Elevark 2.
 5. Gentag øvelsen, til I har talt om alle ord. I må gerne placere flere ord i hvert felt i modellen i Elevark 2. Kassér de ord, som I hverken vil bruge som kilde eller produkt i jeres projektopgaver om vold.
 6. Undersøg forskellige kilder og forslag til produkter i materialets bibliotek.

Alene

 1. Overvej, hvilke kilder du kan anvende i dine undersøger, og hvilke, der bedst kan være med til at besvare din problemformulering:
  • Tal og statistik i en rapport om vold.
  • En artikel, en dokumentar, en TV-udsendelse eller et kampagnemateriale om vold.
  • En spillefilm, en sangtekst eller en novelle.
  • En levende kilde fra fx en institution eller en arbejdsplads.
 2. Vælg, hvilke kilder du vil anvende, og hvilket produkt du vil fremstille. Skriv dine valg i modellen i dit Elevark 2.