Lærerguide

Samtaler om vold

Det kan være svært at tale om vold, men det kan også være svært helt at vide, hvad man mener i diskussioner om så alvorligt et emne. Samtaler om vold kan give jer nye perspektiver på de holdninger I har i forvejen.

Lærerguide

Eleverne udbygger deres viden, holdninger og perspektiver på det overordnede emne vold gennem et fælles sprog, hvor vold defineres og diskuteres, og hvor de bliver mere bevidste om, hvad der optager dem om emnet som gruppe og som individ. Deltag gerne selv i aktiviteten, der sagtens kan sagtens foregå udendørs. Du kan evt. indlede aktiviteten med at læse alle sætningsstartere højt, før du fordeler dem mellem eleverne.

  1. Print Lærerark 2 og klip sætningsstarterne ud, så der er en sætningsstarter til hver elev.

Fælles

  1. Få en sætningsstarter hver af jeres lærer og fordel jer.
  2. Find en makker, som du læser din sætningsstarter op for. Lad din makker fuldende sætningen. Tal om jeres forskellige oplevelser af sætningsstarterens indhold ud fra din makkers svar. Bliv i samtalen ved at lytte og spørge ind til din makkers svar.
  3. Byt, så din makker nu læser sin sætningsstarter op, og du fuldender sætningen. Tal sammen ud fra dit svar.
  4. Find en ny makker, der har en sætningsstarter, du ikke lige har talt om.
  5. Gentag øvelsen så du taler med mindst tre forskellige makkere.
  6. Tal i klassen om, hvilken viden I har fået ved at lytte til andres færdiggørelse af jeres sætningsstartere. Fortæl også, hvad der har overrasket jer mest og hvorfor.
  7. Tal om, hvordan aktiviteten kan hjælpe jer med at vælge klassens overemne om vold til projektopgaven.