Lærerguide

Transformation

Det er ikke let at stille sig op foran andre og præsentere en projektopgave og et produkt. Men det bliver helt sikkert lettere, når I sammen har udfordret og afprøvet jeres formidling og kropssprog i en fælles transformation.

Lærerguide

Ikke alle elever er trygge ved at kaste sig ud i denne aktivitet, men skab plads til at alle deltager ved at prøve at stå i midten. Det vil fx være nemmere at stå i midten med en makker eller være en af de sidste. Det vil også være en stor hjælp og en sjov introduktion til aktiviteten, hvis du begynder med at stå i midten af cirklen og først vise din usikre positur, og efterfølgende vise din transformation og siger to positive sætninger om klassen højt og tydeligt, som de skal gentage.

Par

 1. Find sammen med en makker.
 2. Find hver især på en lukket positur, der kan vises for klassen. Jeres positur skal udtrykke usikkerhed og nervøsitet med et lukket kropssprog og en usikker mimik. Det kan være ved at pille ved jeres tøj, tabe jeres samtalekort, have armene over kors, kigge ned, se trist ud, trække skuldrene op og stå med let bøjede ben og samlede fødder.
 3. Find nu hver især på en åben positur, der også kan vises for klassen. Denne positur skal udtrykke sikkerhed og selvtillid med et åbent kropssprog og en sikker mimik. Det kan være ved at skabe øjenkontakt, se glad ud, rette ryggen, trække skuldrene ned og lidt tilbage, holde samtalekortene roligt, bruge arme og hænder til at forklare med, kigge op, stå roligt og solidt på begge fødder, have let spredte fødder og nikke og smile.
 4. Vælg hver især to sætninger om vold fra jeres samtalekort. Træn jeres sætninger ved at sige dem højt og tydeligt, men stadig naturligt.
 5. Øv til sidst jeres transformationer fra første til anden positur og fremsig så jeres to sætninger om vold i den sidste positur.

Fælles

 1. Fordel jer i en cirkel. Husk at medbringe jeres samtalekort.
 2. Stil jer på skift ind i midten af cirklen i den positur I har øvet, der udtrykker usikkerhed og nervøsitet med lukket kropssprog og usikker mimik. Alle andre efterligner nu denne lukkede kropssprog og usikre mimik.
 3. Gentag øvelsen, så alle får vist deres lukkede og usikre positur.
 4. Start øvelsen forfra, så første deltager i midten igen begynder med at vise sin lukkede og usikre positur. Herefter viser samme deltager transformationen til sin åbne og sikre positur, og fremsiger højt og tydeligt to sætninger fra sine talekort. Alle andre efterligner nu deltagerens åbne kropssprog og sikre mimik, og gentager sætningen fra talekortet højt og tydeligt.
 5. Gentag øvelsen, så alle får delt deres transformation.
 6. Tal om, hvilke oplevelser I har haft i aktiviteten, og hvordan I kan bruge erfaringerne i jeres fremlæggelser.

Alene

 1. Skriv dine endelige samtalekort og afprøv din fremlæggelse for din familie.
 2. Beslut, om du vil have karakter for din projektopgave. Sæt kryds ved dit valg i synopsen.