Lærerguide

Kapitel 3

Valg af jeres kilder og produkter om vold.

Overordnet lærerguide til kapitel 3

Brug også lærerguiden under hver aktivitet i kapitlet.

Kapitel 3 indeholder aktiviteter om elevernes valg af kilder og produkt.

I aktiviteten Brugbare kilder og realistisk produkt drøfter I, hvilke kilder, undersøgelsesmetoder og produkter, der kan være relevante at bruge og producere. Eleverne skal vejledes i et realistisk valg – både i forhold til kompetencer, økonomi og tidsforbrug. I materialets bibliotek finder I inspiration til kilder og produkter om vold. Det kan være kampagnematerialer, fiktion og informationsmateriale, samt links til relevante hjemmesider.

I aktiviteten Mine kilder og mit produkt tager eleverne endeligt stilling til, hvilke kilder de vil anvende for at kunne besvare deres problemformuleringer. De vælger også, hvilket produkt de vil producere for at formidle et svar på deres delemne og problemformulering om vold. Eleverne bliver afslutningsvis bedt om at udfylde tidsplanen i deres synopsis. Her vil det være nødvendigt, at du rammesætter deres mulige tidsforbrug med projektopgaven ud fra skolens planlægning af opgavens varighed.

  1. Print Elevark 3 til alle makkerpar.

I har valgt jeres arbejdsform og formuleret de problemformuleringer om vold, som I ønsker at arbejde med i projektopgaven. Nu skal I finde og vælge kilder, der kan hjælpe med at besvare jeres problemformuleringer. Det er også her i kapitel 3 I skal bestemme, hvilket produkt I vil producere, som kan være med til at besvare og formidle jeres svar på problemformuleringerne om vold.

Er du lærer, så brug lærerguiden her på kapitlets introduktionsside og under hver aktivitet.