Lærerguide

Problemet, der undrer og vil undersøges

Hvad undrer I jer over om vold? Hvad kan I forstille jer at undersøge og arbejde med over længere tid? Skriv jeres første udkast til en problemformulering om vold, før I skelner mellem mindre gode og gode problemformuleringer.

Lærerguide

Eleverne formulerer deres første udkast til den problemformulering og de to underliggende faglige problemformuleringer, som de undrer sig over, og som de ønsker at undersøge i deres projektopgave. Efterfølgende reflekterer de i makkerpar om forskellen på mindre gode og gode problemformuleringer, før de til sidst omformulerer og forbedrer deres egen problemstillinger.

 1. Print Lærerark 4, så der et ark til alle makkerpar.
 2. Medbring sakse.

Alene

 1. Brug overvejelserne herunder, når du skriver et udkast til din problemformulering:
  • Hvilken problemformulering kan afdække en mindre del af mit delemne om vold?
  • Hvilken problemformulering har jeg lyst til at undersøge grundigt over længere tid? Hvad undrer mig?
  • Hvilke to fag kan hjælpe mig med at besvare problemformuleringen? Hvilke to underliggende faglige problemstillinger kan jeg undersøge?
  • Hvilke kilder kan jeg anvende for at besvare min problemformulering om vold?
  • Hvordan kan jeg besvare min problemformulering med et produkt og i min fremlæggelse?

Par

 1. Find sammen men en makker.
 2. Klip problemformuleringer ud, som I får af jeres lærer. Fordel dem på bordet.
 3. Tal om hver problemformulering: Er det en god eller en mindre god problemformulering? Hvorfor? Sorter problemformuleringerne i bunker af ikke god og god.
 4. Tal om jeres egne udkast og omformuler dem til endnu bedre problemformuleringer.

Fælles

 1. Tal i klassen om, hvordan I har sorteret problemformuleringerne. Hvad gør en problemformulering mindre god, okay god og meget god?
 2. Tal også om, hvordan I har omformuleret jeres egne problemformuleringer, så de er blevet endnu bedre.