Lærerguide

Delemne om vold

I vælger jeres individuelle delemne med inspiration fra de andre i klassen. Når I overvejer, hvilke fag og kilder, I kan inddrage i projektopgaven, formulerer I også jeres første overvejelser om det problem, I vil undersøge og det produkt, I vil producere.

Lærerguide

Eleverne tager individuelle beslutninger om valg af delemne, under klassens overemne om vold, som de har lyst til og mulighed for at fordybe sig i. Eleverne formulerer derefter deres individuelle overvejelser om fag, problemformulering, kilder og produkt, som de efterfølgende deler i grupper. I grupperne henter eleverne inspiration og gode ideer til, hvordan de hver især kan arbejde videre med deres valgte delemne.

Du kan overveje, om grupperne skal sammensættes fx ud fra elevernes valg af delemne.

  1. Print Elevark 1 til alle elever.

Alene

  1. Vælg, hvilket af klassens delemner om vold, du vil arbejde med i din projektopgave.
  2. Skriv dit valgte delemne i punkt 1 i Elevark 1.
  3. Udfyld punkt 2, 3, 4 og 5 med dine overvejelser om valg af fag, problemformulering, kilder og produkt.

Grupper

  1. Find sammen i grupper af ca. fire elever.
  2. Præsenter jeres valg af delemne om vold og jeres overvejelser om fag, problemformulering, kilder og produkt.
  3. Lyt og noter i elevarkets punkt 6, 7, 8 og 9, når de andre i gruppen kommenterer jeres valg og overvejelser.
  4. Overvej, om jeres delemner skal omformuleres ud fra de ideer, I har modtaget i gruppen.
  5. Skriv jeres endelige valg af delemne i hver jeres synopsis.