Lærerguide

Hypotesetavlen

Skab sammenhæng og indblik i klyngeværket om Alberte. I leder efter tegn på Albertes udvikling og dilemmaer, når I afprøver hypoteser om hendes liv og relation til andre.

Lærerguide

Med en fælles hypotesetavle visualiseres elevernes indblik i og oplevelse af sammenhængen mellem klyngeværkets fem tekster. Eleverne tilføjer tegn på hypoteser om Albertes liv, efterhånden som de arbejder med klyngeværkets tekster og de varierede udtryksformer i forløbets første tre kapitler. Tegn, der kan bekræfte en hypotese om Albertes liv, skrives i første kolonne i hypotesetavlen. Tegn, der kan afkræfte en hypotese om Albertes liv, skrives ind i anden kolonne i hypotesetavlen. Nye hypoteser tilføjes nederst i hypotesetavlen. Eleverne skriver, hvilke tekster, de har fundet tegnene i – både de tegn, der kan afkræfte og bekræfte hypoteserne.

Efterhånden som der arbejdes med klyngeværkets fem tekster, vil der opstå sammenhæng, men også forvirring om tegn på hypoteserne. Det vil bl.a. give mulighed for samtaler om modsatrettede tegn i de forskellige udtryksformer, men vil også skabe indblik i Albertes dilemmaer. Hypotesetavlen vil ende med at visualisere elevernes forståelsesprocesser og illustrere klyngeværkets kompleksitet og sammenhæng.

 1. Print Lærerark 2 i størst muligt format.
 2. Hæng arket op et synligt sted i klassen. Udvid mere flere ark, efterhånden som hypotesetavlen bliver fyldt ud.

Fælles

 1. Stil jer sammen ved klassens hypotesetavle.
 2. Læs første hypotese højt.
 3. Tal om, hvilke tegn i Albertes Instagramopslag og i sms-novellen, der kan bekræfte hypotesen. Skriv tegnene i kolonne 1. Husk at skrive i hvilken tekst, I har fundet tegnet.
 4. Skriv i kolonne 2 de tegn, der kan afkræfte hypotesen. Husk at skrive i hvilken tekst, I har fundet tegnet. Der kan både være tegn, der bekræfter og afkræfter en hypotese i samme tekst.
 5. Gentag punkt 2 – 4 om de andre hypoteser.
 6. Tilføj to hypoteser nederst i hypotesetavlen. Det skal være hypoteser, som I sammen vurderer mangler at blive afprøvet.
 7. Udfyld kolonne 1 og 2 med tegn på de to nye hypoteser. Skriv både tegn, som kan be- og afkræfte de to nye hypoteser.
 8. Tal om:
  • Hvad har de to første tekster ikke vist jer om Alberte?
  • Hvilke litterære udtryksformer har indtil nu lukket jer ind i Albertes liv?